Briefing 
 

Szczepionki na COVID-19: debata o strategii sprawiedliwej dystrybucji 

W środę odbędzie się debata z Komisarz Kyriakides na temat strategii UE w dotyczącej szczepień przeciw COVID-19, odpowiadającej na wyzwania wewnątrz i na zewnątrz UE.

Opracowanie i rozpowszechnienie skutecznej i bezpiecznej szczepionki na całym świecie jest prawdopodobnie jedynym sposobem na zakończenie pandemii COVID-19. W tym celu Komisja zaproponowała Unijną strategię szczepień przeciw COVID-19 i wymieniła kluczowe etapy skutecznej strategii szczepień i dystrybuji szczepionek.

W środowej debacie posłowie mają zaapelować o przyjęcie europejskiego podejścia, które zapewni dostęp do bezpiecznych szczepionek w całej Europie po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w UE. Prawdopodobnie będą oni również debatować nad środkami zapewniającymi sprawiedliwą dystrybucję i ochronę najbardziej narażonych osób, a także ponownie podkreślą potrzebę przejrzystości w procesie zatwierdzania i negocjowania dostępu do szczepionek COVID-19.


Potrzebne jest globalne podejście do szczepień

W rezolucji z 25 listopada Parlament z zadowoleniem przyjął odrzucenie przez UE nacjonalizmu w zakresie szczepionek i stwierdził, że UE ma do odegrania wiodącą rolę w ułatwianiu równego dostępu do szczepionek na całym świecie. Posłowie wezwali również UE i USA do wzmocnienia współpracy i solidarności w oparciu o podejście ukierunkowane na naukę w ramach wspólnej walki z COVID-19.


Kontekst


Komisja zawarła wstępne umowy kupna z kilkoma laboratoriami farmaceutycznymi w celu stworzenia portfela potencjalnych szczepionek przeciwko COVID-19. Każda szczepionka musi być dopuszczona do obrotu przez Europejską Agencję Leków (EMA) zgodnie z normami bezpieczeństwa i skuteczności. EMA otrzymała ostatnio dwa wnioski o warunkowe dopuszczenie do obrotu dwóch szczepionek COVID-19 i oczekuje się, że zakończy swoje oceny w najbliższych tygodniach.


22 września Parlament zorganizował wysłuchanie publiczne na temat "Jak zapewnić obywatelom UE dostęp do szczepionek na COVID-19: badania kliniczne, produkcja i dystrybucja - wyzwania".


Debata: środa, 16 grudnia

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji Europejskiej