Briefing 
 

Głosowanie nad polskim kandydatem do Trybunału Obrachunkowego  

W poniedziałek posłowie będą głosować nad kandydatem zgłoszonym przez polski rząd na członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.

Na początku tego tygodnia, po wysłuchaniu polskiego kandydata Marka Opioły na posiedzeniu komisji, Komisja Kontroli Budżetowej PE, 23 głosami do 7 zarekomendowała, odrzucenie jego kandydatury.

Marek Opioła jest obecnie wiceprezesem polskiej Najwyższej Izby Kontroli - pełne CV.


Kandydaci do Trybunału Obrachunkowego, w którym każde państwo członkowskie ma swojego przedstawiciela, zaproponowani przez państwa członkowskie, są zatwierdzani przez Radę, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, który może albo poprzeć kandydata, albo zwrócić się o wycofanie nominacji.


Od ponad roku, tj. od 1 grudnia 2019, kiedy to były polski członek Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski objął stanowisko komisarza europejskiego ds. rolnictwa, stanowisko to jest nieobsadzone.


Wyniki głosowania: poniedziałek, 14 grudnia

Procedura: Konsultacja