Briefing 
 

Zamach na wolność mediów w Polsce, na Węgrzech i w Słowenii  

Próby uciszenia niezależnych mediów przez polskie, węgierskie i słoweńskie władze będzie przedmiotem debaty plenarnej. Wezmą w niej udział przedstawiciele Rady i Komisji.

Węgierski organ regulacji mediów zdecydował nie przedłużać koncesji krytycznej wobec władz stacji Klubrádió. Koncesja wygasła 14 lutego. Sąd podtrzymał tę decyzję, mimo że powody podane przez organ (nieprzekazanie informacji o programach muzycznych stacji) zostały uznane przez Reporterów bez Granic za "nieistotne” i za „pretekst administracyjny". Radio zostało pozbawione koncesji na nadawanie ogólnokrajowe już kilka lat temu, teraz traci koncesję na nadawanie w Budapeszcie. Podczas debaty parlamentarnej posłowie skupią się zapewne na niezależności węgierskiego organu regulacji mediów oraz na coraz dalej idącym ograniczaniu wolności mediów na Węgrzech.

W Polsce rządowe plany nałożenia na media dodatkowego podatku od dochodów z reklam zostały skrytykowane jako nieproporcjonalne i wymierzone w niezależne media. Oficjalny powód podany przez władze to finansowe wsparcie opieki zdrowotnej i kultury. Większość mediów prywatnych, niezależnych od władz, wzięło w 10 lutego udział w akcji protestacyjnej „Media bez wyboru”: czarne ekrany i strony tytułowe gazet, wstrzymanie nadawania nowych materiałów przez radio miały uzmysłowić odbiorcom skutki dławienia wolności mediów. Grupy wydawnicze podpisały list otwarty, w którym oświadczyły, że są "zdecydowanie przeciwne wykorzystywaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo ciężkiego obciążenia dla mediów".


Publiczne ataki premiera Słowenii Janeza Janšy na dziennikarzy, a zwłaszcza na krajową agencję prasową STA, nie ustają, pojawiają się wciąż nowe doniesienia o ingerencji politycznej w pracę dziennikarzy. W liście otwartym z października 2020 roku 22 słoweńskich redaktorów naczelnych ostrzegło, że "są bezpośredno poddawani kłamstwom, insynuacjom, manipulacjom i zniewagom ze strony rządzących, począwszy od najwyższych szczebli rządu". Słowenia przejmie rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE w lipcu 2021 r.


Kod procedury legislacyjnej: 2021/2560(RSP)

Debata: środa, 10 marca

Procedura: oświadczenia Rady i Komisji z debatą