Briefing 
 

Nowa agencja UE ds. azylu: Posłowie ocenią nowe uprawnienia i zwiększone zasoby 

Wzmocniona unijna agencja ds. azylu i jej zdolność do wspierania systemów azylowych i systemów przyjmowania w państwach członkowskich będą głównym tematem debaty plenarnej w czwartek

W czerwcu 2021 roku negocjatorzy Parlamentu i Rady uzgodnili, że obecny unijny Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO), działający od 2011 roku, zostanie przekształcony w pełnoprawną agencję, aby zwiększyć jego zdolność do wspierania państw członkowskich pod względem operacyjnym, w tym w sytuacjach kryzysowych, oraz podczas relokacji i przesiedlania osób ubiegających się o azyl i uchodźców. Nowa agencja będzie również odpowiedzialna za monitorowanie na miejscu, jak w państwach członkowskich stosowane są różne aspekty wspólnego systemu azylowego, takie jak warunki przyjmowania, poszanowanie praw podstawowych lub gwarancje ochrony dzieci.


Podczas debaty prawdopodobnie poruszone zostaną perspektywy postępu w zakresie szerszej reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. Głosowanie w sprawie reformy Agencji ds.Azylu odbędzie się na jednym z przyszłych posiedzeń plenarnych.


Debata: czwartek, 7 października

Głosowanie: kolejna sesja plenarna

Procedura: zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu