Briefing 
 

Polska: wyzwania dla porządku prawnego UE i wartości europejskich 

Debata o ostatnim orzeczeniu polskiego Trybunału Konstytucyjnego z udziałem polskiego premiera Mateusza Morawieckiego i przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen.

We wtorek posłowie będą dyskutować nad kontrowersyjnym wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że fundamentalne postanowienia Traktatu o UE (art. 1 i 19) są niezgodne z Konstytucją RP. Orzeczenie to podważa ugruntowany prymat prawa europejskiego i stawia pod znakiem zapytania, czy orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla sądów krajowych. Wyrok ten został wydany w kontekście długotrwałych sporów z instytucjami UE dotyczących praworządności, przestrzegania orzeczeń ETS i niezawisłości sądów w Polsce.

Parlament Europejski ma ponownie wezwać Komisję do szybkiego uruchomienia mechanizmu warunkowości w odniesieniu do budżetu UE i wszczęcia postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko rządowi w Warszawie.

Po debacie z udziałem polskiego premiera Mateusza Morawieckiego oraz przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen, czwartek odbędzie się głosowanie na rezolucją.


Rok po wpeowadzeniu faktycznego zakazu aborcji w Polsce


W środę odbędzie się debata w związku z rocznicą wprowadzenia w Polsce niemal całkowitego zakazu aborcji. Kontrowersyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wszedł w życie w styczniu 2021 r. i ogranicza legalną aborcję do przypadków gwałtu lub kazirodztwa, lub gdy ciąża zagraża życiu matki, wywołał długotrwałe protesty.


Debaty: wtorek, 19 października i środa 20 października

Głosowanie: czwartek, 21 października