Briefing 
 

Pokonać raka: Posłowie wezwą do zdecydowanych działań w UE 

Parlament będzie debatował i głosował nad propozycjami dotyczącymi środków i działań, jakie UE musi podjąć w walce z rakiem.

Najważniejsze rekomendacje parlamentarnej Komisji Specjalnej ds. Walki z Rakiem (BECA) z grudnia ubiegłego roku, obejmują ułatwienie dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej i badań klinicznych dla pacjentów chorych na raka oraz rozszerzenie stosowania wspólnych procedur zamówień publicznych. Posłowie wzywają również do skuteczniejszego zarządzania niedoborami leków na raka, zagwarantowania "prawa do bycia zapomnianym" dla osób, które zwyciężyły chrobę oraz zapewnienia równego dostępu do innowacyjnych leków i terapii.

W sprawozdaniu uwzględniono również główne wnioski wyciągnięte z konsultacji społecznych przeprowadzonych przez BECA w sprawie wpływu pandemii COVID-19 na opiekę onkologiczną w UE.


Debata odbędzie się we wtroek rano, a głosowanie zaplanowane jest na środę.

Kontekst

Komisja Specjalna Parlamentu Europejskiego ds. Walki z Rakiem (BECA) została utworzona w czerwcu 2020 roku i zakończyła swoją kadencję 23 grudnia 2021 roku. Komisja zorganizowała bezprecedensowy proces konsultacji poprzez serię wysłuchań publicznych. Posłowie wymieniali również poglądy z parlamentami narodowymi oraz z organizacjami międzynarodowymi i ekspertami.Debata: wtorek, 15 lutego

Wyniki głosowania: środa, 16 lutego

Procedura: sprawozdanie z inicjatywy własnej