Briefing 
 

Posłowie mają przyjąć plany dekarbonizacji budynków w UE 

Plany zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w sektorze budynków będą przedmiotem debaty w poniedziałek i głosowania na sesji plenarnej we wtorek.

Przegląd dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, uzgodniony z Radą w grudniu, ma na celu znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zużycia energii w sektorze budowlanym UE do 2030 roku oraz osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Nowe przepisy oznaczają również, że więcej budynków o najgorszych parametrach zostanie poddanych renowacji, a wymiana informacji na temat charakterystyki energetycznej zostanie usprawniona.


Nowe budynki muszą być zeroemisyjne od 2030 roku, a nowe budynki zajmowane lub będące własnością władz publicznych muszą być zeroemisyjne od 2028 roku. W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie muszą wprowadzić środki zapewniające zmniejszenie średniego poziomu zużywanej energii pierwotnej o co najmniej 16% do 2030 roku i co najmniej 20-22% do 2035.


Państwa członkowskie muszą również przyjąć środki mające na celu dekarbonizację systemów grzewczych i stopniowe wycofywanie paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu, przy czym kotły na paliwa kopalne mają zostać całkowicie wycofane do 2040 roku.


Debata: poniedziałek, 11 marca 2024 r.

Głosowanie: wtorek, 12 marca 2024 r.

Procedura: Zwykła procedura ustawodawcza, porozumienie w pierwszym czytaniu

Konferencja prasowa: Wtorek, 12 marca, o 15.00