Ilu posłów liczy PE? 

Posłowie podczas głosowania. © Parlament Europejski  

Od 1 lipca 2014 r. zgodnie z traktatem z Lizbony Parlament Europejski liczy 751 posłów

Na podstawie wniosku Parlamentu Europejskiego z lutego 2018 r. w czerwcu 2018 r. Rada Europejska przyjęła decyzję o składzie Parlamentu Europejskiego. Określono w niej, ilu przedstawicieli z każdego państwa członkowskiego należy wybrać do Parlamentu Europejskiego na kadencję trwającą od 2019 do 2024 roku.

Tak długo, jak długo Wielka Brytania była państwem członkowskim, obowiązywał skład 751 posłów do PE. Nowy skład zaczął obowiązywać natychmiast po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE, skład Parlamentu zmniejszył się z 751 do 705 posłów.

Wraz z odejściem 73 brytyjskich posłów powstała rezerwa może być wykorzystana przy ewentualnym przyszłym rozszerzeniu Unii. Ogółem 27 z 73 miejsc zwolnionych przez posłów Zjednoczonego Królestwa zostało ponownie przydzielonych innym krajom, a 46 miejsc znajduje się w rezerwie na wypadek rozszerzenia UE.

Spośród 73 miejsc zwolnionych przez posłów brytyjskich opuszczających UE, 27 zostało ponownie rozdzielonych, aby lepiej odzwierciedlić zasadę proporcjonalności degresywnej. W przypadku państw członkowskich, którym przyznano dodatkowe miejsca w nowym Parlamencie Europejskim podczas dziewiątej kadencji, zostały one obsadzone dopiero po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE.  

Wspomniane 27 mandatów zostało rozdzielonych między: Francję (+5), Hiszpanię (+5), Włochy (+3), Holandię (+3), Irlandię (+2), Szwecję (+1), Austrię (+1), Danię (+1), Finlandię (+1), Słowację (+1), Chorwację (+1), Estonię (+1), Polskę (+1) i Rumunię (+1). Żadne państwo nie straci posiadanych mandatów.

Propozycja PE zapewnia „obiektywny, sprawiedliwy, trwały i przejrzysty” podział mandatów. Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej w związku z nowym podziałem miejsc przestrzega się zasady degresywnej proporcjonalności, według której większe państwa członkowskie mają mniej miejsc niż mniejsze państwa członkowskie w stosunku do liczby ludności. Posłowie z dużych państw członkowskich reprezentują większą liczbę obywateli niż posłowie z małych państw członkowskich.

705 posłów  ; do Parlamentu Europejskiego

Udostępnij ten cytat: