Czym jest Parlament Europejski? 

Parlament Europejski (PE) jest jedną z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest zgromadzeniem ustawodawczym UE wybieranym w wyborach bezpośrednich. Co pięć lat kraje UE organizują wybory posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy reprezentują setki milionów obywateli. W przypadku wyborów w 2024 r. liczba posłów do PE została zwiększona z 705 do 720. Francja, Hiszpania i Holandia otrzymają po dwa dodatkowe mandaty; po jednym dodatkowym mandacie otrzymają Austria, Dania, Belgia, Polska, Finlandia, Słowacja, Irlandia, Słowenia i Łotwa.

Parlamentarzyści zmieniają i zatwierdzają przepisy UE wspólnie z Radą Unii Europejskiej (rządami państw członkowskich UE), w tym budżet wieloletni i roczny. PE rozlicza inne instytucje UE, takie jak Komisja Europejska.

Posłowie wybierają również przewodniczącego Komisji Europejskiej i odgrywają kluczową rolę w weryfikacji kandydatów na komisarzy w drodze indywidualnych przesłuchań. Następnie, w drodze głosowania w sprawie zgody, decydują o zatwierdzeniu kolegium komisarzy – jak określa się łącznie 27 komisarzy.