Gospodarka 

Produkty w tej kategorii 

       

Gospodarka platformowa niesie korzyści, ale także ryzyko. Przeczytaj o działaniach UE w kierunku bezpieczniejszego, sprawiedliwszego i bardziej przejrzystego świata online.

       

Od ogrzewania po transport, energia jest niezbędna w codziennym życiu, ale jest także największym źródłem emisji. Przeczytaj o rozwiązaniach UE w zakresie dekarbonizacji tego sektora.