Wszystko o pracach nad ACTA w PE 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Wszystko o ACTA.  

Umowę ATCA podpisało 30 krajów - UE i innych części świata. Ale nie wejdzie ona w życie bez zgody Parlamentu Europejskiego. W najbliższych miesiącach PE zdecyduje czy zagłosować "tak" czy "nie". Zapraszamy do przeczytania naszego dossier na temat tej procedury i samej umowy ACTA.

Co to jest ACTA?


Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrabianymi (z ang. ACTA) ma na celu lepszą ochronę praw intelektualnych na poziomie międzynarodowym. Wiele krajów narzeka na straty, jakie ponosi ze względu na podrabianie ich produktów. OECD oszacowało, że rocznie się gaja one nawet 200 mld dolarów. Do tej sumy nie wliczono jednak produktów cyfrowych (jak filmy, muzyka).


Co ma być chronione?


Wszystkie produkty. Czy to tradycyjne dobra, czy materiały publikowane w internecie.


Kto negocjował ACTA?


Umowę negocjowała UE i jej kraje członkowskie, a także USA, Australia, Kanada, Japonia, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur, Korea Południowa i Szwajcaria. Jeśli umowa wejdzie w życie to może do niej przystąpić każdy członek Światowej Organizacji Handlu.


Czego dotyczą kontrowersje?


Krytycy umowy mają obawy, że umowa będzie wykorzystywana do ochrony interesów dużych przedsiębiorstw kosztem praw obywatelskich. Mają też wątpliwości co do zastosowania jej w internecie. Część krytyków podkreślała, że stwarza ona zagrożenie dla prywatności i praw człowieka. Niektórzy ocenili też negocjacja jako mało przejrzyste i nie uwzględniające zdania organizacji pozarządowych i krajów rozwijających się.


Które kraje podpisały ACTA?


W UE zrobiły to wszystkie kraje oprócz: Cypru, Estonii, Słowacji, Niemiec i Holandii. Poza UE: Australia, Kanada, Japonia, Maroko, Nowa Zelandia, Singapur, Korea Południowa i USA.


Dlaczego rola PE w tym procesie jest kluczowa?


Parlament musi wyrazić swoją zgodę. Bez niej umowa nie wejdzie w życie. Od czasu przyjęcia Traktatu z Lizbony PE ma prawo veta wobec większości umów międzynarodowych zawieranych przez UE.


Jakie opcje ma PE?


Parlament nie może wprowadzać zmian w umowie. Może ją tylko przyjąć lub odrzucić.


22 lutego Komisja Europejska skierowała umowę do Trybunału Sprawiedliwości. Oceni on jej zgodność z prawem Unii. Parlament nie musi jednak czekać na werdykt ze swoimi pracami.


Parlament może także w nieskończoność odwlekać podjęcie decyzji - traktaty nie przewidują żadnego terminu. To także uniemożliwi wprowadzenie ACTA w życie.


W jaki sposób PE podejmie decyzję?


PE zdecydował, że cały przebieg prac będzie się odbywał w pełnej transparentności. PE zachęca obywateli do udziału w procesie, czy to przez zapoznawanie się z dokumentacją, czy udział w spotkaniach. Dla tych poza Brukselą - spotkania będą transmitowane na naszej stronie internetowej.


Pierwszy etap prac odbędzie się w komisjach. Komisją odpowiedzialną będzie Komisja Handlu Międzynarodowego. To ona przygotuje projekt sprawozdania w tej sprawie. Na czele prac stanął brytyjski deputowany David Martin (Socjaliści i Demokraci). Swoją opinię wydadzą cztery inne komisje: Przemysłu, Prawa, Wolności Obywatelskich i Rozwoju.


W najbliższych miesiącach komisje będą zapoznawać się ze stanowiskiem wszystkich stron. Większość spotkań będzie transmitowana na naszej stronie internetowej. Opinia Komisji Handlu Międzynarodowego będzie jawna i dostępna na naszych stronach internetowych. Potem dokument czeka jeszcze głosowanie na sesji plenarnej (co także będzie można oglądać za pośrednictwem naszej strony).


Co do tej pory PE mówił o ACTA?


Do tej pory Parlament przyjął trzy rezolucje na ten temat. Domagał się w nich więcej przejrzystości i większego zaangażowania posłów w negocjacje.


W rezolucji z 11 marca 2009 r. deputowani wzywali Komisję do upublicznienia dokumentów z toczących się negocjacji.


W rezolucji z 10 marca 2010 r. posłowie po raz kolejny krytykowali tajność negocjacji.


W rezolucji z 24 listopada 2010 r. PE przyjął ACTA jako krok w dobrym kierunku, ale prosił Komisje Europejską o potwierdzenie, że umowa nie będzie zagrażać prawom obywatelskim i będzie zgodna z prawem UE.


Co się stanie jeśli PE przyjmie ACTA?


Umowę musi jeszcze podpisać Cypr, Estonia, Słowacja, Niemcy i Holandia. A wszystkie kraje muszą ją jeszcze ratyfikować.


Co się stanie jeśli PE odrzuci ACTA?


Umowa nie wejdzie w życie. Jeśli jednak ratyfikuje ją sześć krajów spoza UE, to będzie ona obowiązywać na ich terytorium.


Gdzie szukać informacji na temat przebiegu prac w PE?


To dossier będzie aktualizowane na bieżąco. Na naszej stronie można tez znaleźć kalendarium transmisji i pozostałe dokumenty. Informacje będziemy też rozpowszechniać przez portale społecznościowe.