Gospodarka o obiegu zamkniętym: Definicja, znaczenie i korzyści (wideo) 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Unia Europejska pracuje nad propozycjami, które mają pomóc w przejściu na silniejszą gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której zasoby są zużywane w sposób bardziej zrównoważony.

W Unii Europejskiej produkuje się ponad 2,5 miliarda ton odpadów rocznie. Parlament Europejski pracuje nad przepisami, które mają poprawić gospodarkę odpadami i pomóc w przejściu od gospodarki liniowej do gospodarki obiegowej. Ale czym właściwie jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jakie są korzyści wynikające z takiej zmiany?

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?

Gospodarka o obiegu zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość.

Takie podejście kontrastuje z tradycyjnym, liniowym modelem ekonomicznym, który opiera się na schemacie "weź - wyprodukuj - użyj - wyrzuć". Model linearny opiera się na dużych ilościach tanich i łatwo dostępnych materiałów i energii. Elementem tego modelu jest także tzw. "planowana zużywalność", czyli projektowanie produktów w taki sposób, żeby po określonym czasie przestały działać. W 2017 roku Parlament Europejski wezwał do wprowadzenia środków, które zapewnią, że na rynek będą trafiać produkty wysokiej jakości i trwałe.

Dlaczego konieczne jest przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym?

Wraz z rozwojem gospodarczym rośnie zapotrzebowanie na surowce. Ponieważ światowa populacja rośnie, rośnie również popyt. W tej sytuacji konieczn jest mądre gospodarowanie ograniczonymi zasobami.

Jednocześnie gospodarka o obiegu zamkniętym może pomóc państwom członkowskim w uniezależnieniu się od importu surowców. Ważnym czynnikiem jest także wpływ wydobywania i wykorzystywania surowcówna klimat na Ziemi - inteligentniejsze wykorzystanie surowców może przyczynić się do spadku zużycia energii i emisji CO2.

Jakie są korzyści z przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym?

Zapobieganie powstawaniu odpadów, ekoprojekt, ponowne użycie i tym podobne działania mogą przynieść przedsiębiorstwom w UE oszczędności netto sięgające 600 mld euro lub 8% rocznego obrotu, prowadząc jednocześnie do ograniczenia łącznych emisji gazów cieplarnianych o 2-4% rocznie.

Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym może przynieść korzyści, takie jak: zmniejszenie presji na środowisko, zwiększenie bezpieczeństwa dostaw surowców, zwiększenie konkurencyjności, pobudzenie innowacji, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (580 000 nowych miejsc pracy w UE). Może również zapewnić konsumentom bardziej trwałe i innowacyjne produkty, które zapewniają oszczędności i lepszą jakość życia.