Posłowie będą debatowali o walce z unikaniem opodatkowania przez korporacje 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Opodatkowanie korporacji w UE  

Unikanie płacenia podatków przez korporacje przynosi państom UE roczne straty na poziomie 160-190 mld €. We wtorek, 7 czerwca, posłowie będą dyskutować o rekomendacjach dotyczących dyrektywy o zapobieganiu unikaniu opodatkowania przez korporacje. PE przedstawił najdalej idące propozycje w tej sprawie – proponuje m.in. wprowadzenie limitów odliczeń podatkowych i efektywnej stopy podatkowej dla korporacji - 15 % od dochodów uzyskanych zagranicą. W środę odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Propozycja dyrektywy o unikaniu płacenia podatków przez korporacje


Projekt dyrektywy opiera się na zasadzie, że podatki powinny byt płacone tam, gdzie wypracowywane są zyski. W dyrektywie proponuje się 6 kluczowych środków, które mają służyć walce z unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa. Ponadto dyrektywa formułuje wspólne definicje takich pojęć jak „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”, „raj podatkowy” czy „minimalna treść ekonomiczna”, które do tej pory podlegały różnorodnym interpretacjom. Dyrektywa odzwierciedla propozycje zawarte w planie działań OECD w sprawie erozji bazy podatkowej.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego


Dyrektywa uchwalana jest w procedurze konsultacji, co oznacza, że Parlament Europesjki jest proszony o opinię, a decycję podejmuje Rada (państwa członkowskie).


Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych (ECON) z zadowoleniem przyjął propozycję i 24 maja br. przyjęła swoje stanowisko.


"To niepojęte, że nieustatannie prosi się o większe wysiłki pracowników, emerytów i małe i średnie przedsiębiorstwa, a w tym samym czasie bogaci i przedsiębiorstwa międzynarodowe unikają sprawiedliwego płacenia podatków" - mówił po głosowaniu w kosmiji ECON poseł sprawozdawca Hugues Bayet (S&D, Belgia).


Parlament Europejski opowiada się m.in. za ograniczeniem pożyczek wewnętrzgrupowych, które są często nadużywane przez przedsiębiorstwa międzyanrodowe, by przenieść zyski do obszarów o niskich podatkach i uniknąć płacenia podatków. Z tego względu posłowie chcą wprowadzenia limitów odliczeń podatkowych.

violet_2.png  

Przedsiębiorstwa podlegające jurysdykcjom o wysokim poziomie opodatkowania powołują jednostki zależne w jurysdykcjach o niskim opodatkowaniu (np. filie, oddziały). Nastepnie pożyczają od nich środki. Dług jest spłacany po zawyżonych odsetkach. Nalezy zaznaczyć, że kwoty odsetek mogą zwykle podlegać odliczeniom podatkowym. W ten sposób podstawa opodatkowania (czy też, ściślej biorąc, podmiotów wypłacających zawyżone odsetki) zmniejsza się w jurysdykcjach o wysokim poziomie opodatkowania i jednocześnie rośnie w państwie o niskim opodatkowaniu, w którym otrzymywane są te odsetki. W końcowym efekcie całe przedsiębiorstwo wielonarodowe obniża swoją podstawę opodatkowania.

UE chce wprowadzić ograniczenia kwoty odsetek, którą podatnik może odliczyć w ciągu roku podatkowego. Komisja Europejska chce, by przewidywana stopa maksymalnych odliczeń wynosiła max. 30% zysków, a PE chce by było to 20% lub 2 mln € (w zależności od tego, która z tych kwot będzie większa).


Transmisja z debaty we wtorek od 9.00 rano. Głosowanie odbędzie sięw środę o 12.30.


Obserwuj Parlament Europejski na Twitterze, by być na bieżąco.