Posłowie przyjęli nowe zasady bezpieczeństwa cywilnych dronów 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Cywilne drony  

W czwartek, 10 listopada, Komisja Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim przyjęła nowe zasady dotyczące bezpieczeństwa w lotnictwie, które obejmują także bezpieczeństwo cywilnych dronów. Więcej informacji o dronach w naszej infografice.

Obecnie najpopularniejsze drony cywilne - o wadze do 150 kg  - są regulowane na poziomie państw członkowskich - standardy techniczne i bezpieczeństwa są zróżnicowane w poszczególnych państwach członkowskich, co jest powoduje trudności zarówno dla producentów, jak i operatorów transgranicznych.


Posłowie chcą ustanowienia podstawowych zasad na poziomie UE, jeśli chodzi o drony cywilne o wadze do 150 kg, by zapewnić spójność i jasność standardów, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa i prywatności. Posłowie chcą także, by drony o wadze powyżej 250 g podlegały obowiązkowej rejestracji.


"Drony są coraz bardziej widoczne w naszym codziennym życiu. Tworzą cały szereg nowych możliwości dla ludzi i biznesu. To oznacza jednak, że może dojśćdo wypadków i drony mogą spowodować szkody. Dlatego popieramy nowe zasady ustanawiające obowiązkową rejestrację dronów o wadze powżej 250 gram, a to wymaga, by operatorzy posiadali odpowiednie kwalifikacja, by kierować dronami w przestrzeni publicznej. Nowe zasady nie obejmą większości zabawek dostępnych na rynku" - powiedział poseł sprawozdawca Marian-Jean Marinescu (EPL, Rumunia) apo głosowaniu w komisji.