Parlament Europejski poparł WIFI4EU - inicjatywę na rzecz darmowego internetu w przestrzeniach publicznych (wideo) 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Na sesji plenarnej 12 września Parlament Europejski poparł WIFI4EU, czyli inicjatywę, która ma promować darmowy dostęp do internetu w miejscach użyteczności publicznej.

“To szansa, by dostęp do internetu był szerszy, równy i bardziej inkluzywny dla wszystkich Europejczyków - darmowy dostęp do wysokiej jakości połączenia internetowego niezależnie od położenia geograficznego i dochodu” - wyjaśnia poseł sprawozdawca Carlos Zorrinho (S&D, Portugalia).

Celem inicjatywy WIFI4EU jest zapewnienie co najmniej 6000 społecznościom lokalnym w całej UE dostępu do bezpłatnego bezprzewodowego internetu o wysokiej prędkości do 2020 roku. Z inicjatywy będą mogły skorzystać podmioty realizujące zadania publiczne dysponujące publicznymi przestrzeniami, takie jak biblioteki, szpitale, parki, stacje kolejowe, terminale autobusowe itp. - tam, gdzie podobna oferta publiczna lub prywatna jeszcze nie istnieje. Podmioty te będą mogły otrzymać granty ze środków unijnych, by mogły pokryć koszty instalacji koniecznej infrastruktury.

Na inicjatywę wygospodarowano 120 mln euro - środki zostaną przekazane lokalnym społecznościom, które zwrócą się o takie wsparcie, na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy”.

Parlament Europejski nalegał w negocjacjach z państwami członkowskimi, by operatorzy potencjalnych punktów dostępu do internetu bezprzewodowego, którzy chcą otrzymać wsparcie unijne, zagwarantowali, że sieć nie będzie wykorzystywana w celach komercyjnych czy reklamowych.

Jak inicjatywa będzie działała w praktyce?

„Procedura jest bardzo prosta. Instytucje, które chcą wziąć udział w projekcie, otrzymają kupony inwestycyjne i dzięki nim będą mogły zainstalować połączenie internetowe” - wyjaśnia Zorrinho.

Inicjatywa WIFI4EU zapewni finansowanie za pośrednictwem kuponów inwestycyjnych na sprzęt i jego instalację. Podmioty publiczne uczestniczące w projekcie będą musiały opłacić koszty połączenia i utrzymania oraz zobowiązać się do oferowania usługi przez co najmniej trzy lata. Zarejestrowani użytkownicy będą mogli łączyć się ze wszystkimi hotspotami.

Następne kroki

12 września Parlament Europejski dał zielone światło dla inicjatywy. Zgłoszeń będzie można dokonywać już na początku 2018 roku. Zainteresowane instytucje będą mogły aplikować za pośrednictwem specjalnej platformy online. 

Dowiedz się wiecej o działaniach Parlamentu Europejskiej na rzecz społeczeństwa cyfrowego.