Wideo: 25 lat jednolitego rynku europejskiego 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

W tym roku obchodzimy 25-lecie istnienia jednolitego rynku europejskiego - jednego z największych osiągnięć Unii Europejskiej.

Główną ideą jednolitego rynku jest zapewnienie swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału i osób (tzw. cztery swobody).

Wspólny rynek został ustanowiony na mocy traktatu rzymskiego w 1957 r., ale nie został ukończony z powodu braku struktur decyzyjnych. W latach 80. Komisja Europejska po przewodnictwem Jacquesa Delorsa opracowała plan ponownego uruchomienia rynku, określając 300 środków, które koncentrowały się na minimalnych standardach, a nie na pełnej harmonizacji. Jednolity rynek wszedł w życie 1 stycznia 1993 r.

Dziś unijny jednolity rynek jest największym obszarem gospodarczym na świecie - zamieszkuje go ponad 500 milionów obywateli, a jego PKB wynosi ok. 13 bilionów euro. Oznacza szerszy wybór towarów i usług oraz niższe ceny dla konsumentów. Poza tym szacuje się, że przyczynił się do powstania 2,8 miliona miejsc pracy.

"Od skandynawskich świateł po śródziemnomorskie słońce mamy swobodę przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Jesteśmy największym zintegrowanym rynkiem na świecie" - podkreśla Anna Maria Corazza Bildt (EPL, Szwecja), wiceprzewodnicząca parlamentarnej Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO).

Do jednolitego rynku mają dostęp nie tylko państwa członkowskie UE, ale także Islandia, Liechtenstein i Norwegia (dzięki umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, EOG), Szwajcaria (poprzez umowy dwustronne), a także kilka innych państw na świecie (ograniczony dostęp do wybranych sektorów).

Rozwój cyfrowy

Jednolity rynek nie jest jeszcze projektem zakończonym. Unia Europejska pracuje obecnie na przykład nad wzmocnieniem cyfrowego wymiaru jego funkcjowania (m.in. handel elektroniczny, prawo własności intelektualnej, dostarczanie paczek transgranicznych, gospodarka współdzielenia i wyznaczanie celów w zakresie standardów ITC). Komisja Europejska szacuje, że przyniesie to dodatkowe 415 miliardów euro rocznie dla gospodarki UE i przyczyni się do stworzenia setek tysięcy nowych miejsc pracy.

„Swobodny przepływ danych, który jest częścią wszystkich pozostałych swobód, stworzy naprawdę ogromne korzyści dla naszych obywateli; to cyfrowa przedsiębiorczość dostarczy wielu rozwiązań dla problemów ludzi, jeśli pozwolimy, umożliwimy i ułatwimy ten swobodny przepływ" - podkreśla posłanka Corazza Bildt.

Więcej o jednolitym rynku cyfrowym.