Czysta energia: Unia Europejska stawia na odnawialne źródła i efektywność 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Walka ze zmianami klimatu to jeden z priorytetów UE. Dowiedz się, co robi Parlament Europejski by zwiększyć efektywność energetyczną i zużycie energii ze źródeł odnawialnych.

Czysta energia jest jednym z priorytetów Parlamencytu Europejskiego w walce ze zmianą klimatu. ©AP Images/European Union-EP  

W 2016 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet środków "Czysta energia dla wszystkich Europejczyków", które mają walczyć ze zmianą klimatu oraz zmniejszyć zależność UE od importu paliw kopalnych i pomóc gospodarstwom domowym w generowaniu własnej zielonej energii.

Ten pakiet składa się z trzech obszarów: energii odnawialnej, efektywności energetycznej i mechanizmu kontroli. W listopadzie 2018 r., Parlament zatwierdził ostateczną wersję tych przepisów.


Odnawialne źródła energii


Udział zużycia energii pochodzącej z odnawialnych źródłach energii (energia wiatrowa, słoneczna, hydroelektryczna, energia oceanów, energia geotermalna, biomasa i biopaliwa) wzrósł dwukrotnie w ostatnich latach - z około 8,5% w 2004 roku do 17% w 2016 roku - UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu, by do 2020 r. 20% łącznego zużycia energii w UE obowiązkowo pochodziło ze źródeł odnawialnych.

W 2014 roku kraje UE zgodziły się, że cel ten powinien zostać podniesiony do 27% do 2030 roku. Według nowych przepisów zatwierdzonych przez Parlament, ten odsetek powinien wynosić co najmniej 32%.

Posłowie chcą także wesprzeć produkcję, przechowywanie i konsumowanie przez konsumentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez konieczności ponoszenia przez nich jakichkolwiek opłat i podatków.

Dowiedz się więcej o udziale energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w krajach UE.


Efektywność energetyczna


Poprawa efektywności energetycznej mogłaby nie tylko obniżyć emisję CO2, ale także przyczynić się do zmniejszenia wydatków na import energii, które wynoszą 350 miliardów euro rocznie. Właśnie dlatego posłowie ustalili wiążący cel, aby poprawić efektywność energetyczną w UE o 32,5% do 2030 roku.

Jednym z ważnych obszarów wymagających poprawy jest ogrzewanie i chłodzenie budynków, które pochłaniają 40% całkowitego zużycia energii w UE, z czego około 75% to energia wykorzystana w nieefektywny sposób.

Aby rozwiązać ten problem, Parlament przyjął nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej budynków w kwietniu 2018 r. Zgodnie z tymi przepisami, kraje UE powinny przygotować krajowe długoterminowe strategie wspierające renowację budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Celem jest, aby do 2050 r., budynki w UE prawie nie zużywały energii.

Ponadto, w 2017 r. Parlament uprościł etykiety efektywności energetycznej urządzeń domowych takich jak lampy, telewizory i odkurzacze, aby ułatwić konsumentom porównanie ich efektywności energetycznej.


Mechanizm kontroli


Posłowie zatwierdzili także nowe zasady dotyczące tzw. zarządzania w celu osiągnięcia Unii Energetycznej. Jest to mechanizm kontrolny służący do monitorowania postępów państw w realizacji celów UE w zakresie energii i klimatu na 2030 r. oraz narzędzia współpracy w celu wypełnienia luki w przypadku opóźnień w państwie członkowskim.

Te trzy obszary prawodawstwa dotyczące czystej energii weszły w życie 24 grudnia 2018 r. Państwa UE mają teraz czas na wprowadzenie nowych dyrektyw w sprawie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej do prawa krajowego.

Dowiedz się więcej o środkach podjętych przez UE w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zobacz fakty i liczby dotyczące zmiany klimatu w Europie.