Infografika: Rynek miodu w Unii Europejskiej 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Które państwa UE produkują najwięcej miodu? Jak UE wypada na tle światowego rynku miodu? W jaki sposób Parlament Europejski chce chronićdobrostan pszczół? Dowiedz się naszej infografiki!

Infografika: Rynek miodu w Unii Europejskiej  

Europejski rynek miodu w liczbach

Unia Europejska jest drugim co do wielkości (po Chinach) producentem miodu na świecie. Każdego roku około 600 000 pszczelarzy i 17 milionów uli w UE produkuje około 250 000 ton miodu. Unijna produkcja nie pokrywa jednak zapotrzebowania: w 2016 roku import miodu do UE wyniósł około 200 000 ton, z czego 40% pochodziło z Chin. W porównaniu do swoich światowych konkurentów unijni pszczelarze ponoszą stosunkowo wysokie koszty produkcji, a eksportowany z UE miód jest droższu niż ten importowany: jeden kilogram miodu przywożonego do UE w 2016 r. kosztował średnio 2,23 euro, a jeden kilogram miodu eksportowanego do państw trzecich kosztował 5,69 euro.


Dobrostan pszczół - kluczowe wyzwanie dla sektora

Chociaż unijny sektor pszczelarski jest stosunkowo niewielki, to jest ważny dla rolnictwa, bezpieczeństwa żywnościowego i różnorodności biologicznej, ponieważ pszczoły zapylają uprawy i dziko rosnące rośliny.


Choroby zwierząt, intensywne rolnictwo, narażenie na chemikalia, a także utrata siedlisk i niekorzystne warunki klimatyczne mogą zagrozić pszczołom i zdolności produkcyjnej uli.


Ochrona pszczół i producentów miodu

Parlament Europejski wzywa Komisję Europejską i państwa członkowskie do podjęcia nowych działań w celu ochrony pszczół i pomocy pszczelarzom. Posłowie chcą w szczególności lepszej ochrony odmian pszczół; zwiększenia wsparcie finansowego dla pszczelarzy, zakazu stosowania szkodliwych pestycydów i przeciwdziałania przywozowi fałszywego miodu. Więcej infomacji.


Sprawozdanie posła Norberta Erdősa (EPL, Węgry) w tej sprawie zostało przyjęte na sesji plenarnej w czwartek, 1 marca.


Dowiedz się więcej o przepisach UE o dobrostanie zwierząt.