Efektywność energetyczna budynków: Bardziej przyjazne środowisku domy 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Poprawa efektywności energetycznej budynków może przyczynić się do obniżenia rachunków za energię oraz do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie nowe budynki w UE od 1 stycznia 2021 r. powinny zużywać prawie zero lub bardzo małą ilość energii na ogrzewanie, chłodzenie i ciepłą wodę. Przepisy wprowadzają również certyfikację energetyczną budynków, aby właściciele lub lokatorzy mogli porównywać i oceniać charakterystykę energetyczną. Te przepisy to element strategii promowania czystej energii w UE.

Podczas sesji plenarnej w kwietniu 2018 r., posłowie do PE zagłosowali za propozycjami aktualizacji tych przepisów. Główne zmiany w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków to:


  • Państwa UE będą musiały przygotować krajowe, długoterminowe strategie wspierające renowację budynków. Celem jest, aby do 2050 r., budynki w UE prawie nie zużywały energii.
  • Należy wprowadzić zachęty do stosowania inteligentnych technologii w celu zmniejszenia zużycia energii.
  • Na miejscach parkingowych w nowych budynkach będą musiały znajdować się punkty ładowania dla samochodów elektrycznych.

„Daliśmy państwom członkowskim zestaw narzędzi, dzięki którym mieszkania i budynki w przyszłości będą bardziej energooszczędne" wyjaśnia sprawozdawca Bendt Bendtsen (EPL, Dania).

Działania UE promujące czystszą energię są również ukierunkowane na odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną urządzeń elektrycznych.