Posłowie do PE poparli kandydaturę Christine Lagarde na szefową EBC  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Christine Lagarde ma zastąpić Mario Draghiego na stanowisku prezesa EBC.  

Kandydatka na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde uzyskała poparcie Parlamentu Europejskiego podczas głosowania plenarnego 17 września.

394 posłów zagłosowało za jej kandydaturą, 206 było przeciw, a 49 wstrzymało się od głosu.


Przed głosowaniem, Christine Lagarde wysłała pisemne odpowiedzi na pytania posłów oraz osobiście zaprezentowała swoje pomysły na nową kadencję Komisji Europejskiej 4 września podczas publicznego przesłuchania przed parlamentarną Komisją Gospodarczą i Monetarną (ECON).


Przemawiając na sesji plenarnej przed głosowaniem, przewodnicząca komisji ECON Irene Tinagli (S&D, Włochy) podkreśliła wagę roli Europejskiego Banku Centralnego: „Zobowiązanie EBC i jego prezesów do utrzymania wspólnej waluty poprzez konkretne działania [...] w istotny sposób przyczyniło się do ochrony euro i poprawy dobrobytu wszystkich obywateli Europy ”. Irene Tinagli powiedziała również, że odpowiedzi udzielone przez Christine Lagarde na pytania posłów do PE pokazały jej „świadomość przyszłych zadań i wyzwań [...] oraz to, że jest odpowiednią osobą do realizacji tej misji”.

Christine Lagarde została nominowana na stanowisko prezesa EBC w lipcu tego roku. 1 listopada ma zastąpić ustępującego prezesa EBC, Mario Draghiego. Od 2011 r. była dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wcześniej piastowała różne funkcje ministerialne we Francji, w tym stanowisko minister gospodarki, finansów i zatrudnienia od 2007 do 2011 roku.


Prezesi EBC są mianowani na ośmioletnią, nieodnawialną kadencję przez szefów państw i rządów UE, czyli przez Radę Europejską, po uprzedniej konsultacji z Parlamentem Europejskim. Opinia Parlamentu nie jest wiążąca dla Rady, ale jest ważna dla legitymacji demokratycznej kandydata lub kandydatki, ponieważ wydaje ją demokratycznie wybrany organ UE.


Jeśli Rada Europejska podejmie formalną decyzję o jej mianowaniu, Christine Lagarde zostanie pierwszą kobietą na czele EBC. Posłowie apelowali już o więcej kobiet na stanowiskach w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE. Jej kandydatura zostanie teraz włączona do porządku obrad październikowego szczytu Rady Europejskiej.


Parlament Europejski i EBC


Filarem pracy Europejskiego Banku Centralnego jest jego niezależność polityczna, co oznacza, że powinien on mieć swobodę w dążeniu do celu, jakim jest utrzymanie stabilności cen, bez bycia poddanym presji politycznej.


Mimo to, z uwagi na demokratyczną rozliczalność, prezes Europejskiego Banku Centralnego uczestniczy w kwartalnych przesłuchaniach komisji parlamentarnej ECON, znanych jako „dialog walutowy”, podczas których wyjaśnia politykę monetarną i decyzje banku przed wybranymi przez Europejczyków przedstawicielami.


Prezes EBC przedstawia też raport roczny banku podczas sesji plenarnej i odpowiada na piśmie na pytania posłów.