Budżet UE: Parlament naciska na nowe źródła finansowania 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Aby sfinansować plan odbudowy po pandemii Covid-19 i inwestować w przyszłość Europy, Parlament apeluje o nowe źródła finansowania w następnym budżecie UE. Dowiedz się więcej w naszym filmie.

Pandemia koronawirusa wywołała bezprecedensowy kryzys społeczno-gospodarczy, a najnowsze prognozy przewidują, że gospodarka UE skurczy się w tym roku o 8,3%.

Unia i jej państwa członkowskie przyjęły już nadzwyczajne środki wspierające w odpowiedzi na kryzys. By móc sprostać zadaniu naprawy bezpośrednich szkód spowodowanych przez pandemię koronawirusa i jednocześnie kontynuować tworzenie bardziej ekologicznej i bardziej cyfrowej Europy, Unia potrzebuje odpowiednich narzędzi. Głównym narzędziem będzie długoterminowy budżet UE.


Budżet i odbudowa

Przygotowania do budżetu UE na lata 2021-2027 rozpoczęły się w maju 2018 r. Jednak w związku z wybuchem pandemii koronawirusa, w maju 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła nową propozycję budżetową, która ma zaradzić skutkom pandemii.

Wniosek Komisji powstał w odpowiedzi na wezwanie Parlamentu do przyjęcia potężnego pakietu na rzecz odbudowy i obejmuje budżet w wysokości 1,1 bln euro oraz nowy fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro, na który składają się dotacje i pożyczki.

Przywódcy UE zredukowali proponowany budżet do 1,074 bln euro na szczycie w dniach 17-21 lipca, co wzbudziło sprzeciw posłów, którzy wskazywali, że kluczowe programy są zagrożone. Budżet podlega negocjacjom między Parlamentem a rządami krajowymi w Radzie, które rozpoczęły się pod koniec sierpnia.

Dowiedz się więcej o planie odbudowy UE.

Pożyczka w ramach pakietu naprawczego w wysokości 750 mld euro byłaby możliwa dzięki zmianie przepisów określających warunki finansowania budżetu UE. Aby zwiększyć zdolność UE do zaciągania pożyczek na rynkach finansowych i późniejszej spłaty zadłużenia, Komisja proponuje zwiększenie maksymalnej kwoty środków, jakie Unia może pozyskać od państw członkowskich. 16 września, posłowie do PE utorowali drogę dla tej procedury. Głosowanie Parlamentu umożliwia Radzie szybkie przyjęcie nowych przepisów i rozpoczęcie procedury ratyfikacji w 27 krajach UE w celu jak najszybszego uruchomienia planu odbudowy.


Nowe źródła finansowania na rzecz odbudowy

Źródła finansowania budżetu UE - zwane również zasobami własnymi - pozostają niezmienione od kilku dziesięcioleci. Obejmują one cła, a także składki krajowe oparte na wpływach z podatku VAT i dochodzie narodowym brutto. Przez lata Parlament wielokrotnie wzywał do reformy systemu zasobów własnych.


W miarę jak Europa wychodzi z epidemii koronawirusa, posłowie do PE nalegają na wprowadzenie nowych źródeł finansowania w celu pokrycia kosztów refinansowania narzędzi odbudowy, zapobieżenia gwałtownym ograniczeniom wydatków z budżetu UE i zapewnienia, że ​​odpowiedź na kryzys spowodowany epidemią Covid-19 nie stanie się ciężarem dla przyszłych pokoleń .

Parlament proponuje nowe źródła finansowania w postaci opłat środowiskowych i finansowych:


Podczas głosowania 16 września, posłowie nalegali na prawnie wiążący kalendarz wprowadzania nowych źródeł dochodów. Parlament wielokrotnie wzywał również do zniesienia wszystkich rabatów i korekt budżetowych, z których korzystają tylko niektóre kraje UE.

Europejczycy apelują o większy budżet UE

Każda decyzja dotycząca długoterminowego budżetu będzie wymagać zgody Parlamentu, dla którego ustanowienie nowych źródeł dochodów jest niezbędnym warunkiem wstępnym do osiągnięcia porozumienia. Badanie zlecone przez Parlament przeprowadzone w czerwcu 2020 r. pokazuje, że większość (56%) Europejczyków uważa, że ​​UE powinna mieć większe środki finansowe, aby przezwyciężyć skutki pandemii.

Przed lipcowym szczytem przywódców UE, przewodniczący komisji budżetowej Parlamentu Johan Van Overtveldt powiedział: „Pozytywne kroki dotyczące rozmiaru i równowagi instrumentu naprawczego nie mogą zrekompensować retrospektywnych propozycji dotyczących długoterminowego budżetu i zasobów własnych”.

Podstawowe programy unijne są dalej obcinane, mam na myśli Horyzont Europę, Erasmus +, Cyfrową Europę i migrację”. Dodał, że długoterminowe cele UE nie zniknęły wraz z wybuchem epidemii Covid-19 i nie należy ich poświęcać.

„Nie chcemy karać przyszłych pokoleń"

Podczas debaty 16 września, Valérie Hayer, jedna z czołowych posłanek do Parlamentu Europejskiego zajmujących się reformą zasobów własnych, powiedziała: „Musimy się upewnić, że nie skończy się na tym, że oszczędności Europejczyków ulegną erozji. Musimy przyjrzeć się śladowi węglowemu taniego importu. (…) I czy słuszne jest, że międzynarodowe koncerny mogą wykonywać optymalizację podatkową? (...) To są gracze, którzy muszą zapłacić rachunek za odbudowę gospodarczą, a nie obywatele Europy”.

José Manuel Fernandes, inny czołowy poseł do Parlamentu Europejskiego ds. reformy zasobów własnych, stwierdził: „Nie chcemy karać przyszłych pokoleń ani dokonywać cięć w programach lub politykach UE. Stąd nasza obrona nowych zasobów własnych, które muszą wystarczyć do spłaty pożyczek”.

Kolejne kroki

Parlament będzie miał ostatnie słowo, zanim budżet na lata 2021-2027 będzie mógł wejść w życie. Obecny wieloletni budżet kończy się 31 grudnia 2020 r.