Nowe przepisy ułatwiające crowdfunding w UE 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Nowe przepisy UE pozwolą europejskim platformom finansowania społecznościowego oferować nowe możliwości dla przedsiębiorstw typu start-up i inwestorów.

UE stara się pomóc inwestorom i firmom wykorzystać potencjał crowdfundingu ©AdobeStock/Arpad Nagy-Bagoly  

5 października Parlament Europejski zatwierdził nowe przepisy, które umożliwią platformom crowdfundingowym łatwe świadczenie usług na całym jednolitym rynku UE. Poszerzy to pulę potencjalnych inwestorów dla start-upów, innowatorów i małych firm oraz zapewni inwestorom większy wybór projektów i lepszą ochronę przed ryzykiem finansowym.


Platformy crowdfundingowe działające w więcej niż jednym kraju UE będą musiały przestrzegać tylko jednego zestawu istotnych zasad - nowego rozporządzenia - zamiast różnych przepisów w każdym kraju UE. Towarzysząca dyrektywa ma na celu poszerzenie dostępu do finansowania przedsięwzięć dla małych przedsiębiorstw. Zasady będą dotyczyć europejskich usługodawców crowdfundingowych, którzy zbierają do 5 mln EUR na projekt rocznie.

Dlaczego unijne przepisy dotyczące finansowania społecznościowego są konieczne?

Obecne krajowe przepisy w zakresie crowdfundingu nie są jednolite, co oznacza niepewność prawa i niechęć inwestorów do inwestowania w projekty w innym kraju oraz powstrzymanie usługodawców crowdfundingowych do oferowania usług transgranicznych.

To ogranicza możliwości dla firm, które mogłyby skorzystać na inwestycjach dużej liczby osób - zwłaszcza gdy działają na mniejszych rynkach.

Chociaż w sprawozdaniu Komisji z 2015 r. stwierdzono, że w 2013 i 2014 r. projekty crowdfundingowe były realizowane w każdym państwie członkowskim (EU28), a 206 908 projektów zebrało łącznie 2,3 mld EU, to ustalono, że projekty transgraniczne stanowiły tylko 8,5% zebranej kwoty w 2013 r. i 7,3% w 2014 r.

Czym jest finansowanie społecznościowe (crowdfunding)? 
  • Start-upy i innowacyjne firmy często mają problem z dostępem do funduszy za pośrednictwem tradycyjnych metod, takich jak pożyczki bankowe. 
  • Usługodawcy w zakresie finansowania społecznościowego umożliwiają im kontakt z inwestorami oraz pozyskiwanie funduszy, zwykle za pośrednictwem platform internetowych. 

W jaki sposób nowe przepisy ochronią inwestorów?

Jednym z głównych zagrożeń związanych z finansowaniem społecznościowym jest to, że inwestorzy często nie opierają swoich decyzji na danych i kierują się emocjami. Upadłość małych firm lub opóźnienia w dostawach towarów należą do najczęstszych problemów, których inwestorzy nie przewidują.

Nowe przepisy wymagają od dostawców usług finansowania społecznościowego, aby przekazywali klientom jasne informacje o potencjalnym ryzyku finansowym każdego projektu. Inwestorom należy dostarczyć arkusz z kluczowymi informacjami inwestycyjnymi dotyczącymi projektu przygotowany przez jego właściciela lub poinformować ich o ryzyku poprzez platformę.

Kolejne kroki

Nowe przepisy dotyczące europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego zaczną obowiązywać rok od ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.


Dowiedz się, co posłowie do Parlamentu Europejskiego mają do powiedzenia na temat nowych przepisów dotyczących crowdfundingu.