Twój pokój - Twoja nagroda. Teraz na wysięgnięcie ręki 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Pokojowa Nagroda Nobla, przyznana w zeszłym roku Unii Europejskiej, zawitała do Parlamentarium - centrum dla zwiedzających PE. Podczas otwarcia wystawy, przewodniczący Martin Schulz podkreślił, że "największym prezentem jest dla nas możliwość życia w pokoju, na kontynencie tak długo doświadczanym przez wojny, nienawiść, rasizm, ksenofobię i antysemityzm". Teraz Twoja nagroda jest na wysięgnięcie ręki - wystawa będzie otwarta aż do października. Zapraszamy do Brukseli!

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz dziękował Komitetowi Noblowskiemu, zauważając, że decyzja, którą podjął nie była łatwa. "Podkreśla ona wagę jednego z największych kroków, jakie narody naszego kontynentu podjęły w swojej historii - stworzenia unii pokoju, solidarności, sprawiedliwości społecznej i spójności, gdzie kraje pracują ze sobą, a nie przeciw sobie" - mówił.


Medal i certyfikat noblowski będzie można podziwiać w Parlamentarium do 6 października. Więcej informacji w linku, znajdującym się po prawej stronie.