Niech żyje Erasmus+! 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Program Erasmus podpisany przez przew. Martina Schulza oraz reprezentanta Rady Vytautasa Leskeviciusa  

11 grudnia przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz podpisał nowe prawo, na mocy którego, 1 stycznia w życie wejdzie zupełnie nowa odsłona znanego i lubianego programu młodzieżowego Erasmus. Z budżetem ponad 14 mld euro na najbliższe siedem lat, Erasmus+ da szansę ponad 4 milionom młodych ludzi na studia lub szkolenie za granicą.

Erasmus+ umożliwi studentom, stażystom, praktykantom, wolontariuszom, nauczycielom i szkoleniowcom w wieku 13-30 lat wzięcie udziału w zajęciach (również sportowych!) w każdym z państw członkowskich UE. Liderzy klubów młodzieży oraz wolontariusze również będą mogli się ubiegać o finansowanie w ramach programu!


Erasmus+ jest parasolem, który obejmie znane już programy: Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci oraz Grundtvig. Do tego grona dołączy także projekt „Młodzież w działaniu” oraz programy sportowe. Przewidziane jest również narzędzie, dzięki któremu studenci będą mogli otrzymać preferencyjne kredyty na cele edukacyjne.


Więcej informacji w linkach umieszczonych po prawej stronie.