Posłowie sprawozdawcy i ich cienie: o różnych rolach w procesie legislacyjnym  

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie sprawozdawcy i ich cienie: o różnych rolach w procesie legislacyjnym  

Sprawozdawcy, cienie, koordynatorzy – za tymi nazwami kryją się różne zadania, jakie posłowie mają w procesie legislacyjnym. Niektóre z tych funkcji mają kluczowe znaczenie. Co dokładnie oznaczają? Szczegóły w naszym artykule.

To Komisja Europejska ma prawo inicjatywy ustawodawczej w UE. To ona przygotowuje propozycje, które potem trafiają do Parlamentu. Tu prace najpierw rozpoczynają się w komisjach. Opinia posłów na temat danej propozycji jest zawierana w tzw. sprawozdaniu. Przygotowuje je deputowany nominowany przez komisję, nazywany zwyczajowo posłem sprawozdawcą.


Ten polityk jest odpowiedzialny za przygotowanie pierwszego szkicu sprawozdania, a także poprawek do propozycji. Do pomocy ma innych posłów i ekspertów. Sprawozdanie najpierw przyjmuje komisja, a potem trafia pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym.


Nie zawsze łatwo znaleźć kompromis, który będzie do przyjęcia przez wszystkie grupy polityczne. Dlatego każda frakcja mianuje kontrsprawozdawców, potocznie zwanych „cieniami”, czyli posłów, którzy przyglądają się pracom nad konkretnym projektem. Zwykle w każdej grupie politycznej posłowie specjalizują się w poszczególnych tematach i ich wiedza jest niezbędna do wypracowania kompromisu.


Dodatkowo w każdej komisji grupy polityczne mianują swoich koordynatorów. Te osoby są rzecznikami grupy w danym temacie i razem z koordynatorami z innych frakcji pracują nad wspólnymi decyzjami. To właśnie taki koordynator jest odpowiedzialny za mobilizację posłów ze swojej frakcji przed głosowaniem i nominację „cieni”.


Czasami komisja prosi o opinię inną komisję. W tym przypadku przygotowuje ją sprawozdawca komisji opiniodawczej.