Brexit: Jak zabezpieczyć prawa obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament Europejski walczy o zagwarantowanie praw obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie i praw brytyjskich obywateli mieszkających w UE po brexicie.

Prawa obywateli UE w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających w UE będą chronione.  

Chociaż tylko niektórzy z nich mogli głosowac w referendum, to własnie miliony obywateli UE w Zjednoczonym Królestwie będą wśród osób najbardziej dotkniętych skutkami Brexitu.

Ich prawa są zabezpieczone przez umowę o wystąpieniu wynegocjowaną przez Zjednoczone Królestwo i UE, którą Parlament Europejski zatwierdził 29 stycznia.

15 stycznia eurodeputowani przyjęli rezolucję stwierdzającą, że dla zapewnienia poparcia Parlamentu Europejskiego dla umowy o wystąpieniu potrzebne jest potwierdzenie ochrony praw obywateli UE. Po przyjęciu rezolucji, koordynator Parlamentu ds. brexitu Guy Verhofstadt uzyskał wyjaśnienia od brytyjskiego Ministra ds. brexitu Stephena Barclaya podczas spotkania w Londynie. Brytyjskie władze analizują obecnie możliwość wydrukowania formularza potwierdzającego status osoby osiedlonej dla obywateli UE, którzy już go uzyskali, zgodnie z prośbą Parlamentu. Verhofstadt usłyszał także, że obywatele UE, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, nie zostaną automatycznie deportowani - będą mieli możliwość przedstawienia swojej sytuacji i uzyskania statusu osoby osiedlonej.

Jednak chociaż umowa o wystąpieniu daje zarówno Brytyjczykom, jak i obywatelom UE prawo do kontynuowania pracy i życia w kraju, w którym obecnie mieszkają, wiele innych kwestii nadal wymaga rozstrzygnięcia.


Następnym krokiem dla UE i Wielkiej Brytanii jest wynegocjowanie porozumienia w sprawie przyszłych stosunków, obejmującego szeroką tematykę - od handlu po współpracę w obszarach takich jak środowisko i terroryzm. Porozumienie ureguluje również opiekę zdrowotną dla obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków mieszkających w UE.

Infografika: Obywatele UE zamieszkujący Zjednoczone Królestwo i Brytyjczycy zamieszkujący UE  

Parlament od początku dążył do zapewnienia ochrony praw obywateli. W stanowisku przyjętym w kwietniu 2017 roku eurodeputowani podkreślili znaczenie zapewnienia równego traktowania obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii i Brytyjczyków w UE. Stanowisko zawarło również kluczowe wskazówki dotyczące prowadzenia negocjacji i warunki, od których spełnienia zależeć będzie zgoda Parlamentu na porozumienie dotyczące wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Parlament Europejski ogrywa kluczową rolę w tej procedurze, ponieważ umowa o wystąpieniu nie może wejść w życie bez jego zgody. Przeczytaj o roli PE. Od tego czasu przyjęto kolejne rezolucje i oświadczenia parlamentarnej grupy sterującej ds. brexitu, w których podkreślono znaczenie ochrony praw obywateli.