Posłowie dyskutują o priorytetach prezydencji Estonii 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Oficjalne logo estońskiej prezydencji - ©EU2017EE  

1 lipca Estonia objęła prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. W środę, 5 lipca, na sesji plenarnej premier Jüri Ratas przedstawi jej priorytety.

Estonia obiecała skupić się na czterech głównych priorytetach: otwartej i innowacyjnej ekonomii, bezpieczeństwie i obronności, cyfryzacji oraz inkluzywności i zrównoważonym rozwoju. Te priorytety przedstawi premier Jüri Ratas na posiedzeniu plenarnym w środę 5 lipca.

Estońscy posłowie są zgodni, że prezydencja ich kraju skoncentruje się na stworzeniu realnego jednolitego rynku cyfrowego. Nacisk położy również na obronność i bezpieczeństwo.

 

„Wypracowanie wspólnego podejścia do bezpieczeństwa i obronności, przezwyciężenie niepewności i dyktowanego pragmatyzmem wahania w ocenie rosyjskiej agresji oraz praca nad wschodnim sąsiedztwem UE” to priorytety dla Tunne Kelam (EPL). Postęp w budowie jednolitego rynku cyfrowego i wdrażaniu wspólnej polityki energetycznej to pozostałe dwa kluczowe dla posła tematy.

 

„Rozwój społeczeństwa cyfrowego to z pewnością jeden z priorytetów estońskiej prezydencji. Wielokrotnie byliśmy wskazywani jako lider na tym polu, a tym samymjesteśmy zobowiązani ukończyć prace nad jak największą liczbą projektów dotyczących cyfryzacji” - mówi Marju Lauristin (S&D). „Partnerstwo Wschodnie jest bez wątpienia kolejnym priorytetem” - dodaje.

 

Yana Toom (ALDE) ma nadzieję, że prezydencja wesprze ponadgraniczne wykorzystanie cyfrowych usług publicznych. „Estoński system e-rządu jest chwalony za swoją otwartość i niezawodność”. Nacisk zostanie położony również na rozwój ponadgranicznego handlu przez internet, dodaje. „Niemniej w czasie trilogów (negocjacji między Parlamentem Europesjkim, państwami członkowskimi i Komisją Europesjką - red.) prezydencja napotka wyzwania związane z reformą dyrektywy o usługach audiowizualnych” - mówi Toom.

 

„Społeczeństwo cyfrowe to bezdyskusyjnie nasze największe osiągnięcie i przewaga. To znaczy, że oczekiwania wobec estońskiej prezydencji w tym obszarze są wysokie. Wiele negocjacji związanych z jednolitym rynkiem cyfrowym wejdzie w ostateczną fazę podczas naszej prezydencji” - mówi Kaja Kallas (ALDE).

 

Według Urmasa Paeta (ALDE) najważniejszymi tematami prezydencji będą współpraca w dziedzinie obronności, cyfrowa Europa i wolny przepływ danych oraz negocjacje w sprawie Brexitu, których nie da się uniknąć. „Jako dla autora sprawozdania o Europejskiej Unii Obronnej, jest dla mnie szczególnie ważne, że Estonii zależy na Unii Europejskiej, która lepiej dba o swoje bezpieczeństwo” - mówi.

 

„Gdy specjalny przedstawiciel Estonii do unijnych instytucji Matti Maasikas prezentował główne tematy prezydencji na konferencji przewodniczących komisji, powiedział: «Chcielibyśmy mniej obiecać, a więcej osiągnąć». Zgadzam się z tym podejściem i uważam, że Estonia ma zdolność w niektórych sprawach budować racjonalne kompromisy” - mówi Indrek Tarand (Greens/EFA).