Styczniowa sesja plenarna w skrócie: Przyszłość UE, Brexit, energia odnawialna 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przyszłość Europy, rosyjska propaganda, walka z finansowaniem terroryzmu - to niektóre z tematów styczniowej sesji plenarnej. Przeczytaj nasze podsumowanie i obejrzyj skrót wideo.

O przyszłości Unia Europejskiej z europejskimi liderami

W środę, 17 stycznia, Premier Irlandii Leo Varadkar zainaugurował swoim wystąpieniem debat o przyszłości Europy między przywódcami UE a posłami w Parlamencie Europejskim. "Opierając się na osiągnięciach z przeszłości, ponownie odczuwamy chęć, by stawić czoła wyzwaniom przyszłości" - mówił premier Irlandii. Varadkar wyraził również wdzięczność Parlamentowi Europejskiemu za jego wsparcie i solidarność w negocjacjach w sprawie Brexitu. Taoiseach podkreślił w tym kontekście jak ważne jest zapewnienie realizacji w praktyce obietnic poczynionych w trakcie negocjacji.

Więcej informacji w komunikacie prasowym.

Premier Irlandii wygłosił przemówienie w Parlamencie Europejskim  

Negocjacje w sprawie Brexitu

Tego samego dnia posłowie dyskutowali o wynikach grudniowego szczytu UE. W debacie posłowie zaznaczali, że chociaż dostrzegają postępy negocjacji w sprawie Brexitu, to uważają, że najtrudniejsza część rozmów jeszcze się nie zaczęła. Poza tym przestrzegali rząd Wielkiej Brytanii, by nie uważał przejściowego porozumienia w sprawie Brexitu za rzecz oczywistą i podkreślili potrzebę jak najszybszego sformalizowania porozumienia w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii.

Więcej informacji w komunikacie prasowym.

Ściślejsza kontrola nad eksportem technologii szpiegowskich

Posłowie chcą rozszerzyć kontrolę eksportu, aby zagwarantować, że narzędzia inwigilacji nie będą wykorzystywane do łamania praw człowieka w państwach trzecich. W środę Parlament Europejski przyjął stanowisko w tej sprawie i może rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi. Więcej informacji.

Czysta energia

W środę, 17 stycznia, Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko wobec trzech propozycji wchodzących w skład pakietu "Czysta energia". Posłowie chcą, by z odnawialnych źródeł pochodziło co najmniej 35% energii, wsparcia dla produkcji, przechowywania i konsumowania przez konsumentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez konieczności ponoszenia przez nich jakichkolwiek opłat i podatków. Opowiadają się również za zakazem stosowania oleju palmowego w biopaliwach od 2021. Więcej informacji.

Prezydencja Bułgarii

W środę premier Bułgarii Bojko Borisow przedstawił priorytety rozpoczynającej się prezydencji swojego kraju w Radzie. Migracja, walka z korupcją, środowisko, sprawiedliwość społeczna i wyzwania dla rządów prawa to obszary, które Bułgaria będzie traktowała priorytetowo w trakcie swojego półrocznego przewodnictwa.

Walka z finansowaniem terroryzmu

Parlament Europejski jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z państwami członkowskimi w sprawie przepisów, które mają służyć walce z finansowaniem terroryzmu i zorganizowanej przestępczości. Procedura zamrażania i konfiskaty majątku pochodzącego z działalności przestępczej ma być łatwiejsza.

Odporność UE na rosyjską propagandę

W trakcie środowej debaty posłowie podkreślili, że na działalność propagandową Kreml przeznaczył 1 mld euro. Posłowie wzywają do wzmocnienia odporności UE na inspirowane przez Rosję wycieki, fake newsy, dezinformację i ataki cybernetyczne.

Walka z bezrobociem młodych

W czwartek, 18 stycznia, posłowie przyjęli sprawozdanie poświęcone wdrażaniu inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodych, w którym podkreślają wagę gwarancji i inicjatywy jako narzędzia walki z bezrobociem wśród młodzieży i siły napędowej do reform politycznych, ale wzywają do lepszego monitorowania, aby odpowiednio ocenić wyniki.

Posłowie proponują m.in. poprawę jakości zatrudnienia oraz ofert edukacji i szkolenia, wzmocnienie promocji programów wśród przedsiębiorców oraz strategiczne partnerstwa, położenie specjalnego nacisku na wsparcie młodzieży nieposzukującej aktywnie pracy i wykluczonej.

Sytuacja kobiet a zmiany klimatyczne

Kobiety są bardziej narażone na skutki zmian klimatu i katastrofy naturalne. Parlament przyjął we wtorek sprawozdanie, w którym wzywa instytucje UE do uwzględnianie tego zróżnicowania w procesie legislacyjnym.

Rybołówstwo

We wtorek posłowie przyjęli nowe środki określające, jakie gatunki można łowić, jakimi metodami i narzędziami, kiedy i gdzie. Przepisy ustalają m.in. limity dla wrażliwych zasobów ryb takich jak np. narybek, wprowadzają zakaz prowadzenia połowów elektrycznych oraz umożliwają rybakom większą regionalną elastyczność.