Infografika: ile mandatów mają państwa członkowskie w Parlamencie Europejskim? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Podział mandatów w Parlamencie Europejskim został zmieniony po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię. Zapoznaj się z naszą infografiką.

Podział miejsc w Parlamencie Europejskim pomiędzy kraje członkowskie po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE 31 stycznia 2020.  

Od 1 lutego, w Parlamencie Europejskim zasiada 705 posłów, w porównaniu z 751 (maksimum, na które pozwalają traktaty europejskie) przed wyjściem Wielkiej Brytanii z UE 31 stycznia 2020 roku.

27 spośród 73 mandatów, które przypadały Wielkiej Brytanii, zostało rozdzielonych między pozostałe kraje członkowskie; pozostałe 46 mandatów jest w rezerwie dla potencjalnych nowych państw członkowskich UE. Zgodnie z aktem dot. wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego, państwa członkowskie muszą powiadomić Parlament Europejski o nazwiskach nowych posłów, zanim będą oni mogli oficjalnie objąć stanowisko.

Rozkład miejsc: nikt nie traci

Redystrybucja miejsc zagwarantowała, że żadne państwo Unii Europejskiej nie straciło mandatów, a niektóre zyskały od jednego do pięciu miejsc, by wyrównać niedostateczną liczbę miejsc w związku ze zmianami demograficznymi.

Podział miejsc uwzględnia rozmiar populacji państw członkowskich i opiera się na zasadzie tzw. degresywnej proporcjonalności. Oznacza to, że kraje o mniejszej liczbie ludności powinny mieć mniej posłów do PE niż kraje o większej. Jednocześnie liczba osób reprezentowanych przez jednego posła do PE z kraju o wyższej liczbie ludności powinna być wyższa niż liczba osób reprezentowanych przez członka z mniej ludnego kraju. W ten sposób posłowie z mniejszych krajów mają stosunkowo silniejszą obecność w Parlamencie Europejskim.

cover MEPS seats