Eurobarometr: Rekordowa liczba Europejczyków widzi korzyści z członkostwa w UE 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

67% obywateli UE widzi korzyści z członkostwa ich kraju w Unii Europejskiej. To najwyższy wynik od 1983 roku. Zapoznaj się z wynikami najnowszego Eurobarometru.

Dwie trzecie ankietowanych obywateli UE uważa, że ich kraj odnosi korzyści z członkostwa w UE, a 60% postrzega członkostwo w UE jako dobrą rzecz - wynika z najnowszego badania Eurobarometru opublikowanego w środę, 23 maja.

“Kolejne wybory europejskie będą niewątpliwie bitwą - nie tylko między tradycyjnymi partiami prawicy, centrum i lewicy, ale także między tymi, którzy wierzą w korzyści trwałej współpracy i integracji na poziomie UE a tymi, którzy chcieliby cofnąć to, co osiągnięto w ostatnich 70 latach" - mówił przewodniczący Tajani, prezentując wyniki Eurobarometru. "To konieczne, żeby kontynuować wysiłek pokazywania obywatelom, że UE wnosi wkład w ich dobrobyt i ochronę na wiele sposobów" - podkreślił Tajani.

Z Eurobarometru opublikowanego dokładnie na rok przed wyborami europejskimi 2019 roku wynika, że połowa Europejczyków jest nimi zainteresowana, a niemal jedna trzecia zna ich datę (23-26 maja).

System „głównych kandydatów” (po niemiecku "Spitzenkandidaten", procedura, w której przewodniczącym Komisji Europejskiej zostaje kandydat wskazany przez partię polityczną, która zdobyła najwięcej głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego) jest postrzegany przez ankietowanych jak krok w dobrą stronę: 63% badanych uważa, że wprowadza on większą przejrzystość, ale niemal trzy czwarte chce, by procesowi temu towarzyszyła prawdziwa debata o sprawach europejskich i przyszłości Unii Europejskiej.

Według respondentów najważniejszymi tematami kampanii wyborczej powinny być: terroryzm (49%), bezrobocie młodych (48%), imigracja (45%), gospodarka i wzrost (42%).

Wyniki badania wśród polskich ankietowanych

Tak jak w przypadku poprzednich badań, w Polsce poparcie dla UE jest wyższe niż średnie w Unii. 70% respondentów uważa członkostwo za dobrą rzecz dla Polski, a tylko 5% za złą (średnia w UE 12%).

Podobnie jak dla obywateli innych państw członkowskich, dla Polaków najważniejszym tematem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego jest kwestia walki z terroryzmem - 45%. Jednak na drugim i trzecim miejscu Polacy postawili ekonomię i rozwój - 37% oraz politykę bezpieczeństwa i obrony - 34%.

O Eurobarometrze

Badanie Eurobarometru przeprowadzone w kwietniu 2018 r. w grupie 27 601 respondentów z 28 państw członkowskich. 

Eurobarometr: Zdaniem 70% ankietowanych członkostwo Polski w UE jest czymś dobrym