Staż w Parlamencie Europejskim: aplikacje do 30 listopada! 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Zaaplikuj na staż w Parlamencie Europejskim  

Chcesz zobaczyć, jak na co dzień funkcjonuje Parlament Europejski? Zaaplikuj na staż, by zdobyć praktyczne doświadczenie w naszej międzynarodowej, wielojęzycznej instytucji!

Parlament Europejski to ważne forum debaty politycznej oraz podejmowania decyzji na poziomie UE. Posłowie do PE reprezentujący wszystkie państwa członkowskie są wybierani w bezpośrednich wyborach, by dbać o interesy obywateli Europy i demokratyczne funkcjonowanie pozostałych instytucji unijnych.


Aby zapewnić pełnoletnim absolwentom szkół wyższych możliwość kształcenia zawodowego oraz poznania specyfiki jego pracy, Parlament Europejski oferuje program staży im. Roberta Schumana.

O staż im. Roberta Schumana mogą ubiegać się osoby, które: 
  • mają ukończone 18 lat; 
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych; 
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego; 
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE; 
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych. 

Aplikacje na staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim można składać na naszej stronie poświęconej stażom do 30 listopada. Obecnie przyjmujemy aplikacje na staże w Parlamencie na okres 1 marca 2020 – 31 lipca 2020.