Siedem grup politycznych w Parlamencie Europejskim 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, PE liczy 705 posłów. Dowiedz się więcej o siedmiu grupach politycznych, do których należą.

Rezultat wyborów europejskich uwzględniający wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE.  

Jeden z mandatów przydzielonych Hiszpanii nie został jeszcze obsadzony, więc obecnie w Parlamencie zasiada 704 posłów.


Posłowie do Parlamentu Europejskiego organizują się w grupy polityczne, skupiające posłów z różnych państw na podstawie ich przynależności politycznej.


Według regulaminu Parlamentu Europejskiego, grupa polityczna może zostać utworzona, jeśli składa się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich (czyli w co najmniej siedmiu). Poseł lub posłanka mogą należeć do tylko jednej grupy politycznej, ale mogą też zdecydować, że nie będą należeć do żadnej; tacy posłowie są określani jako „niezrzeszeni” lub NI (od francuskiego „non-inscrits”). Obecnie, 29 posłów w Parlamencie nie należy do grup politycznych.


Posłowie mogą tworzyć grupy polityczne w każdym momencie trwania kadencji Parlamentu. W tej chwili w Parlamencie istnieje siedem grup politycznych.


Grupy polityczne cieszą się pewnymi przywilejami - odgrywają ważną rolę w ustalaniu porządku obrad Parlamentu, otrzymują więcej czasu na przemówienia podczas debat, mają więcej przestrzeni biurowej, więcej personelu i więcej funduszy na organizowanie spotkań i rozpowszechnianie informacji. Decydują również o składzie komisji parlamentarnych i delegacji.


Oto spis grup politycznych w obecnej kadencji Parlamentu (stan na 28 lutego 2020 r.), od największej do najmniejszej:


Grupa polityczna

Przewodniczący lub współprzewodniczący

Liczba członków

EPP: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Manfred Weber (Niemcy). To jego czwarta kadencja w Parlamencie Europejskim. Jest przewodniczącym grupy od 2014 roku.

187

S&D: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Iratxe García (Hiszpania). Posłanka do PE od 2004 roku.

147

Grupa Renew Europe

Dacian Cioloș (Rumunia). To jego pierwsza kadencja w PE. W 2010-2014 europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; były premier Rumunii.

98

ID: Tożsamość i Demokracja

Marco Zanni (Włochy). Poseł do PE od 2014 r.

76

Greens/EFA: Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Współprzewodniczący: Ska Keller (Niemcy), posłanka do PE od 2009 i współprzewodnicząca Grupy od 2016 r., oraz Philippe Lamberts (Belgia), poseł do PE od 2009 r. i współprzewodniczący Grupy od 2014 r.

67

ECR: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Współprzewodniczący: Ryszard Legutko (Polska), poseł do PE od 2009 r. i współprzewodniczący grupy od 2017 r., oraz Raffaele Fitto (Włochy), poseł do PE w latach 1999-2000 oraz od 2014 r.

61

GUE/NGL: Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

Manon Aubry (Francja), piastująca funkcję posłanki do PE po raz pierwszy, oraz Martin Schirdewan, poseł do PE od 2017 r.

39Po wyborach europejskich, które odbyły się w maju 2019 r., w Parlamencie zasiadało 751 posłów, ponieważ nie doszło jeszcze do brexitu, który nastąpił pod koniec stycznia 2020 roku. Zobacz, jak wyglądał wtedy Parlament na naszej stronie z wynikami wyborów.