Parlament zaczyna nową kadencję z siedmioma grupami politycznymi 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Rozkład miejsc w PE według grup politycznych. NI oznacza posłów niezrzeszonych, czyli nienależących do żadnej grupy politycznej.  

Posłowie do PE utworzyli siedem grup politycznych przed pierwszym spotykaniem nowego Parlamentu 2 lipca.

Po ogłoszeniu wyników wyborów europejskich, nowo wybrani posłowie do Parlamentu Europejskiego organizują się w grupy polityczne, skupiające posłów z różnych państw na podstawie ich przynależności politycznej.


Według regulaminu Parlamentu Europejskiego, grupa polityczna musi składać się z co najmniej 25 posłów wybranych w co najmniej jednej czwartej państw członkowskich (czyli w co najmniej siedmiu). Poseł lub posłanka mogą należeć do tylko jednej grupy politycznej, ale mogą też zdecydować, że nie będą należeć do żadnej; tacy posłowie są określani jako „niezrzeszeni” lub NI (od francuskiego „non-inscrits”). Obecnie, 57 posłów w Parlamencie pozostaje poza grupami politycznymi.


Posłowie mogą tworzyć grupy polityczne w każdym momencie trwania kadencji Parlamentu. W tej chwili w Parlamencie istnieje siedem grup politycznych spełniających wymagane kryteria.


Grupy polityczne cieszą się pewnymi przywilejami - odgrywają ważną rolę w ustalaniu porządku obrad Parlamentu, otrzymują więcej czasu na przemówienia podczas debat, mają więcej przestrzeni biurowej, więcej personelu i więcej funduszy na organizowanie spotkań i rozpowszechnianie informacji. Decydują również o składzie komisji parlamentarnych i delegacji.


Oto spis grup politycznych w obecnej kadencji Parlamentu (stan na 2 lipca 2019 r.), od największej do najmniejszej:


Grupa polityczna

Przewodniczący lub współprzewodniczący

Liczba członków

EPP: Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Manfred Weber (Niemcy). To jego czwarta kadencja w Parlamencie Europejskim. Jest przewodniczącym grupy od 2014 roku.

182

S&D: Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Iratxe García (Hiszpania). Posłanka do PE od 2004 roku.

154

Grupa Renew Europe

Dacian Cioloș (Rumunia). To jego pierwsza kadencja w PE. W 2010-2014 europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich; były premier Rumunii.

108

Greens/EFA: Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie

Współprzewodniczący: Ska Keller (Niemcy), posłanka do PE od 2009 i współprzewodnicząca Grupy od 2016 r., oraz Philippe Lamberts (Belgia), poseł do PE od 2009 r. i współprzewodniczący Grupy od 2014 r.

74

ID: Tożsamość i Demokracja

Marco Zanni (Włochy). Poseł do PE od 2014 r.

73

ECR: Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Współprzewodniczący: Ryszard Legutko (Polska), poseł do PE od 2009 r. i współprzewodniczący grupy od 2017 r., oraz Raffaele Fitto (Włochy), poseł do PE w latach 1999-2000 oraz od 2014 r.

62

GUE/NGL: Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica

Manon Aubry (Francja), piastująca funkcję posłanki do PE po raz pierwszy, oraz Martin Schirdewan, poseł do PE od 2017 r.

41


Dowiedz się więcej o grupach politycznych oraz ich składzie w tej i poprzednich kadencjach Parlamentu na naszej stronie z wynikami wyborów.