Podsumowanie sesji plenarnej: wybór kierownictwa PE, utworzenie komisji 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Podczas pierwszej sesji plenarnej 9. kadencji Parlamentu Europejskiego 2-4 lipca, posłowie wybrali Davida-Marię Sassolego na swojego Przewodniczącego i utworzyli komisje parlamentarne.

Włoch David-Maria Sassoli, z grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów (S&D), został wybrany na Przewodniczącego PE podczas pierwszej sesji plenarnej Parlamentu po wyborach europejskich. Kadencja przewodniczącego trwa 2,5 roku, tj. połowę kadencji Parlamentu. Można piastować to stanowisko więcej niż raz.

Posłowie wybrali również 14 wiceprzewodniczących, wśród nich Ewę Kopacz, oraz 5 kwestorów, jednym z których został Karol Karski. Wiczeprzewodniczący i kwestorzy tworzą wraz z Przewodniczącym Prezydium Parlamentu Europejskiego.


Parlament zdecydował też, ilu członków będą liczyć komisje parlamentarne. Najmniej liczna jest Komisja Prawna (25 członków), a najbardziej liczna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (76 członków). Decyzję o tym, którzy posłowie będą zasiadać w jakich komisjach podjęło 7 grup politycznych Parlamentu razem z posłami niezrzeszonymi.


W czwartek, Posłowie debatowali o rezultacie szczytów UE, które odbyły się w czerwcu i lipcu, w tym o wysuniętych przez Radę kandydaturach na Przewodniczącego Komisji Europejskiej oraz na liderów innych instytucji UE.