Podsumowanie sesji plenarnej: nowa szefowa KE, prezydencje, prawa człowieka 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie wybrali Ursulę von der Leyen na Przewodniczącą Komisji Europejskiej, omówili prace prezydencji Rady w 2019 r. i dokonali przeglądu kwestii związanych z prawami człowieka.

Podczas drugiej sesji plenarnej w lipcu, Parlament przegłosował kandydaturę Ursuli von der Leyen na stanowisko Przewodniczącej Komisji Europejskiej. Jest pierwszą kobietą w historii na tym stanowisku. 383 posłów zagłosowało za jej kandydaturą podczas tajnego głosowania we wtorek wieczorem.


Teraz Ursula von der Leyen zajmie się kompletowaniem zespołu komisarzy. Ubiegający się o fotel komisarza będą musieli udowodnić komisjom parlamentarnym odpowiedzialnym za ich proponowane dziedziny, że są odpowiednimi kandydatami na to stanowisko. Parlament zadecyduje w październiku, czy zatwierdzić cały skład komisji.

W środę rano, fiński Premier Antti Rinne przedstawił priorytety na następne sześć miesięcy fińskiej prezydencji w Radzie UE, która rozpoczęła się 1 lipca. To m.in. działania na rzecz klimatu, wzmocnienie konkurencyjności UE oraz kompleksowa ochrona obywateli.


Dzień wcześniej, posłowie razem z rumuńską premier Vioricą Dăncilą omówili poprzednie pół roku, podczas których to Rumunia stała na czele Rady.


Podczas debaty o pomocy humanitarnej na Morzu Śródziemnym w środę, posłowie spierali się nad tym, jak pogodzić moralny obowiązek ratowania życia ludzi w niebezpieczeństwie na otwartym morzu z potrzebą kontroli przepływów migracyjnych do Europy i powstrzymania przemytników ludzi.


Liczebność i skład delegacji międzyparlamentarnych został ustalony w środę. Delegacje rozwijają współpracę z parlamentami państw nienależących do UE w celu wspierania unijnej polityki zagranicznej oraz promowanie podstawowych wartości europejskich takich jak wolność, demokracja i poszanowanie praw człowieka.


W czwartek, posłowie poruszyli szereg kwestii związanych z prawami człowieka na całym świecie, m.in. trwające w Hong Kongu protesty, napiętą sytuację na granicy USA-Meksyk oraz sposób, w jaki władze rosyjskie traktują działaczy na rzecz ochrony środowiska i ukraińskich więźniów politycznych.


Parlament przyjął również w środę deklarację na temat Wenezueli, w której wyraził zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją w tym kraju i wezwał do nałożenia dodatkowych sankcji na władze krajowe odpowiedzialne za łamanie prawa człowieka i represje.