Sesja plenarna PE - jak to działa? 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Sesja plenarna jest zwieńczeniem prac posłów do PE, ale jak dokładnie przebiega? Obejrzyj nasz filmik i dowiedz się więcej o debatach i głosowaniach podczas posiedzeń plenarnych.

751 posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego spotyka się 12 razy w roku na sesjach plenarnych w Strasburgu oraz na dodatkowych sesjach w Brukseli.


Sesja plenarna jest dość skomplikowanym przedsięwzięciem, ponieważ liczne debaty i głosowania przebiegają w 24 językach urzędowych UE i poruszają wiele różnych tematów, od umów handlowych i budżetu UE po głosowanie w sprawie prawa unijnego i dyskusje o bieżących kwestiach.


Debaty


Porządek obrad jest ustalany przez Konferencję Przewodniczących, w skład której wchodzą przewodniczący PE i liderzy parlamentarnych grup politycznych. Parlament stale reaguje na wydarzenia na świecie, dlatego porządek obrad może zostać zmieniony, aby umożliwić posłom omówienie kwestii ważnych dla ich wyborców. Na przykład podczas październikowej sesji plenarnej posłowie zgodzili się dodać do programu obrad debaty na temat niebezpieczeństw niesionych przez prawicowy ekstremizm (w następstwie zamachu w niemieckim Halle), tureckiej operacji wojskowej w północnej Syrii i efektów upadku biura podróży Thomas Cook.


Posiedzeniom plenarnym przewodniczy Przewodniczący PE lub jedno z 14 wiceprzewodniczących.


Czas wystąpień jest dzielony między grupy polityczne, w zależności od ich liczebności. Rozmiar grupy określa również kolejność, w jakiej przemawiają posłowie. Posłowie, którym grupa nie przydzieliła czasu, mają szansę na krótkie, jednominutowe przemówienie dzięki procedurze „pytań z sali” (po ang. “catch-the-eye”), w której zwracają  uwagę Przewodniczącego poprzez podniesienie ręki. Deputowani mogą też podnieść „niebieską kartkę” podczas debat, aby zadać pytanie właśnie przemawiającemu posłowi bądź posłance. Mówcy mogą odmówić przyjęcia pytania.


Głosowanie


Przewodniczący lub wiceprzewodniczący przewodzą również głosowaniom, które czasem odbywają się bardzo szybko, ponieważ np. w przypadku skomplikowanego prawodawstwa takiego jak praca nad budżetem, posłowie głosują nad setkami poprawek. Głosowania zwykle odbywają się w południe, po porannych debatach.


Procedury głosowania: 
  • przez podniesienie ręki - najczęstszy sposób głosowania, w którym większość oblicza Przewodniczący lub wiceprzewodniczący 
  • elektroniczne - Przewodniczący zarządza głosowanie elektroniczne jeśli wynik głosowania przez podniesienie ręki budzi wątpliwości 
  • imienne - przeprowadzane przy użyciu elektronicznego systemu głosowania; jego wynik jest dokumentowany imiennie i publikowany 
  • tajne - zazwyczaj w przypadku głosowania nad nominacjami  

Wszystkie posiedzenia plenarne są nagrywane, więc można oglądać je na żywo w internecie lub obejrzeć nagranie w późniejszym czasie.