Sassoli wzywa do działań naprawczych: Nasi obywatele oczekują odważnych działań 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wezwał przywódców UE do podjęcia działań na rzecz ożywienia Europy po kryzysie COVID-19.

David Sassoli przemawia do przywódców UE  

Przewodniczący Sassoli zwrócił się do szefów państw i rządów na początku wideokonferencji Rady Europejskiej 19 czerwca w celu omówienia planu naprawy i przyszłego wieloletniego budżetu UE.


„Czas to luksus, na który nie możemy sobie pozwolić” powiedział. „Musimy działać pilnie i odważnie, ponieważ obywatele, przedsiębiorstwa i gospodarki UE potrzebują natychmiastowej reakcji. Nasi obywatele oczekują odważnych działań. Nadszedł czas, abyśmy je spełnili.”


Sassoli określił wniosek Komisji Europejskiej jako „ambitny”, ale dodał: „Naszym zdaniem o tylko mała część potrzebnych działań."


Prezydent wypowiedział się także przeciwko udzielaniu pożyczek w ramach planów naprawy. „Parlament chce podkreślić, że każdy wspólny wyemitowany dług musi być spłacany sprawiedliwie, bez obciążania przyszłych pokoleń” powiedział.


„Nie zapominajmy, że udzielanie wsparcia wyłącznie w formie pożyczek miałoby asymetryczny wpływ na zadłużenie poszczególnych państw członkowskich i byłoby bardziej kosztowne dla Unii jako całości. Mamy teraz okazję przekształcić Europę i uczynić ją bardziej równą, ekologiczną i patrzącą w przyszłość. W tym celu powinniśmy wykorzystać naszą szansę na wprowadzenie nowych zasobów własnych.”


Sassoli nazwał wprowadzenie nowych zasobów własnych UE „niezbędnym warunkiem wstępnym” każdego porozumienia w sprawie długoterminowego budżetu UE.


Podkreślając znaczenie ambitnego planu naprawczego i budżetu, powiedział: „Teraz nie czas na osłabianie naszych ambicji. Musimy pokazać naszym obywatelom wartość Europy i naszą zdolność do znajdywania rozwiązań, które mają znaczenie dla ich życia.”


Przewodniczący odniósł się również do trwających negocjacji UE-Wielka Brytania na temat przyszłych stosunków. Dzień wcześniej, Parlament przyjął swoją opinię w sprawozdaniu. „Będziemy dążyć do ambitnego, nadrzędnego i kompleksowego porozumienia, zgodnego ze wspólnymi zobowiązaniami podjętymi w deklaracji politycznej. Uważamy, że jest to najlepszy możliwy rezultat dla obu stron i pomimo ograniczonego czasu, który pozostał, przy dobrej woli i determinacji jest nadal osiągalny.”