Wkrótce w PE: stan UE, budżet, zielona transformacja 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Na wrześniowej sesji plenarnej posłowie dokonają przeglądu stanu UE z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przyjmą stanowisko w sprawie źródeł dochodów budżetu UE.

Debata o stanie UE

W środę, Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przedstawi posłom przegląd działań UE w walce z COVID-19 oraz w innych kluczowych kwestiach, a także priorytety na następne 12 miesięcy. Po jej orędziu nastąpi debata z posłami. Dowiedz się, gdzie obejrzeć orędzie i debatę oraz jak się zaangażować.


Źródła dochodów wieloletniego budżetu UE

W środę posłowie określą, skąd spodziewają się źródeł finansowania programów UE przez kolejne siedem lat - chcą nowych zasobów własnych UE do finansowania wieloletniego budżetu UE i do pomocy w spłacie pieniędzy, które UE zamierza pożyczyć na wsparcie ożywienia gospodarczego. Parlament zastosował przyspieszoną procedurę w tej kwestii, aby umożliwić Radzie podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie uruchomienia planu odbudowy tak szybko, jak to możliwe.


Mechanizm Ochrony Ludności

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności odegrał ważną rolę w walce z kryzysem koronawirusowym. Parlament w środę zagłosuje nad propozycją wzmocnienia go, aby był jeszcze bardziej przydatny.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Eurodeputowani zagłosują za utworzeniem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby pomóc regionom zależnym od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu w przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę. Parlament opowiada się za rozszerzeniem zakresu funduszu i zwiększeniem zachęt dla państw członkowskich do zaangażowania się w zieloną transformację.


Koronawirus

Parlament omówi brak koordynacji między krajami UE w zakresie podróżowania i oceny ryzyka zdrowotnego w innych krajach. Oczekuje się, że w czwartek posłowie wezwą do wspólnego podejścia, które zapewniłoby większą przejrzystość i ułatwiłoby podróżowanie.


To nie jedyny temat związany z COVID-19: posłowie wezwą również do zwiększenia środków na wsparcie sektora kultury w Europie, który jest w trudnej sytuacji, i zaproponują sposoby na zapobieganie przyszłym niedoborom leków.


Sytuacja w krajach sąsiedzkich

W serii debat z szefem polityki zagranicznej UE Josepem Borrellem, Parlament omówi napięcia we wschodniej części Morza Śródziemnego związane z poszukiwaniem gazu przez Turcję, protesty na Białorusi po kontestowanych wyborach prezydenckich w sierpniu, otrucie lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego oraz sytuację w Libanie.