Zmiany w Komisji Europejskiej: McGuinness i Dombrovskis zatwierdzeni przez posłów 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Parlament przegłosował 7 października zmiany w Komisji Europejskiej po wysłuchaniach Mairead McGuinness i Valdisa Dombrovskisa, które odbyły się 2 października.

Wysłuchania kandydatów na komisarzy: Mairead McGuinness (Irlandia) i Valdisa Dombrovskisa (Łotwa)  

Głosowanie na posiedzeniu plenarnym jest ostatnim etapem sprawdzania przez Parlament proponowanych zmian w Komisji Europejskiej w związku z rezygnacją komisarza ds. Handlu Phila Hogana pod koniec sierpnia.

Komisja Spraw Gospodarczych i Monetarnych przeprowadziła wysłuchanie Mairead McGuinness (Irlandia), aby ocenić, czy jest odpowiednią kandydatką na komisarz odpowiedzialną za usługi finansowe, stabilność finansową i unię rynków kapitałowych.

McGuinness powiedziała, że sektor finansowy powinien odegrać swoją rolę w budowaniu bardziej zrównoważonej, cyfrowej i sprzyjającej integracji społecznej Europy. Posłowie zadawali pytania o to, w jaki sposób zamierza nadać nowy impuls ukończeniu unii rynków kapitałowych i unii bankowej, a także o kolejne kroki w walce z praniem pieniędzy, zapewnieniem sprawiedliwego opodatkowania, wspieranie przyjaznych dla klimatu inwestycji i pożyczek dla małych firm .

Obecny Wiceprzewodniczący Wykonawczy Komisji Europejskiej Valdis Dombrovskis (Łotwa), wyznaczony do przejęcia teki handlu, został zaproszony na wysłuchanie zorganizowane przez Komisję Handlu Międzynarodowego.

Posłowie chcieli wiedzieć, w jaki sposób polityka handlowa UE będzie wspierać cele klimatyczne i jakie będzie podejście Europy do Chin, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. „Europa musi stać się bardziej asertywna” powiedział Dombrovskis, dodając, że wobec partnerów handlowych stosujących nieuczciwe praktyki zostaną zastosowane nowe środki zaradcze.

Mairead McGuinness jest eurodeputowaną od 2004 r., a od 2014 r. Wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Valdis Dombrovskis, były premier Łotwy, jest Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej od 2014 roku.


Procedura w Parlamencie

W przypadku konieczności zastąpienia członka Komisji Europejskiej lub istotnej zmiany zakresu obowiązków, Parlament zaprasza kandydatów na nowe stanowiska na wysłuchania, aby posłowie do PE mogli ocenić ich przygotowanie do objęcia stanowiska.


Procedura przebiega podobnie do wyboru Komisji Europejskiej na początku każdej kadencji. Najpierw Komisja Prawna PE bada oświadczenie majątkowe kandydata, aby potwierdzić brak konfliktu interesów. Jest to warunek konieczny dla przeprowadzenia wysłuchania.


Następnie wysłuchanie jest organizowane przez komisje zajmujące się proponowanym obszarem odpowiedzialności każdego kandydata lub kandydatki. Przed wysłuchaniem, kandydaci odpowiadają na pytania na piśmie. Każde wysłuchanie trwa trzy godziny i jest transmitowane na żywo. Po wysłuchaniu, właściwa komisja lub komisje przygotowują list ewaluacyjny.


Konferencja Przewodniczących Komisji PE, w skład której wchodzą wszyscy przewodniczący komisji parlamentarnych, ocenia następnie wynik wysłuchań i przekazuje swoje wnioski Konferencji Przewodniczących PE, która składa się z liderów grup politycznych i Przewodniczącego Parlamentu, i odpowiada za ostateczną ocenę oraz decyduje, czy można zamknąć wysłuchania czy należy podjąć dodatkowe kroki. Następnie Parlament może przystąpić do głosowania na posiedzeniu plenarnym.


Pod względem proceduralnym, w sprawie poszczególnych kandydatów na komisarzy Parlament pełni rolę doradczą, może natomiast zatwierdzać lub odwoływać całą Komisję Europejską. Porozumienie między Parlamentem a KE zobowiązuje przewodniczącego lub przewodniczącą KE do rozważenia opinii Parlamentu na temat poszczególnych kandydatów i zmian w składzie KE.


Jak zawsze, gdy Parlament głosuje nad poszczególnymi kandydatami, głosowanie jest tajne. Do ustalenia stanowiska Parlamentu wymagana jest zwykła większość oddanych głosów.