W tym tygodniu w PE: szczepionki na COVID-19, porozumienie UE-Wielka Brytania, odbudowa 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

W tym tygodniu posłowie zajmą się kwestią wdrażania unijnej strategii szczepień i zaczną analizować porozumienie o stosunkach UE-Wielka Brytania, wynegocjowane pod koniec 2020 roku.

Kolejny pracowity tydzień w Parlamencie  

Szczepionki

We wtorek, członkowie Komisji Środowiska Naturalnego i Zdrowia Publicznego mają omówić z przedstawicielami Komisji Europejskiej zawarte przez UE umowy dotyczące szczepionek przeciwko COVID-19 oraz postępy w dopuszczaniu ich do obrotu.

Porozumienie UE-Wielka Brytania

W poniedziałek, członkowie Komisji Handlu Międzynarodowego zaczną analizować umowę w sprawie przyszłych stosunków między UE a Wielką Brytanią, zawartą 24 grudnia 2020 r. W czwartek odbędzie się debata łączna z udziałem członków Komisji Handlu Międzynarodowego i Komisji Spraw Zagranicznych. Inne Komisje (tj. Transportu, Rybołówstwa, Spraw Gospodarczych i Rynku Wewnętrznego) mają również omówić wpływ porozumienia na ich obszary polityki.

Od 1 stycznia porozumienie UE-Wielka Brytania jest stosowane tymczasowo i musi zostać zatwierdzone przez Parlament, zanim na stałe wejdzie w życie.

Odbudowa

Na poniedziałkowym posiedzeniu, negocjatorzy Komisji Gospodarczej mają zagłosować nad wstępnym porozumieniem z Radą w sprawie wprowadzenia Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. To narzędzie o wartości 672,5 mld euro jest głównym instrumentem planu UE na ożywienie gospodarki i ma pomóc państwom UE w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

Zapobieganie treściom terrorystycznym w internecie

W poniedziałek, członkowie Komisji Wolności Obywatelskich zamierzają zagłosować nad ewentualnym porozumieniem z Radą w sprawie środków zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym.

Unijne programy kulturowe i dla młodzieży

Posłowie z Komisji Kultury i Edukacji mają zagłosować w poniedziałek nad porozumieniami zawartymi z Radą dotyczącymi funkcjonowania trzech programów UE na lata 2021-2027: programu wymiany studentów Erasmus+, programu Kreatywna Europa", który wspiera sektor kultury i sektor audiowizualny, oraz Europejskiego Korpusu Solidarności", który promuje wolontariat w UE.

Bioróżnorodność

Na czwartkowym posiedzeniu otwartym Komisja Środowiska Naturalnego ma omówić kwestię ryzyka masowego wyginięcia zagrożonych gatunków na Ziemi. Posłowie do PE zamierzają również debatować o tym, jak unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na najbliższą dekadę może rozwiązać ten problem.