W tym tygodniu w Parlamencie: odbudowa, szczepionki, zrównoważona turystyka 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie będą debatować o kryzysie COVID-19 i odbudowie z parlamentami krajowymi, przedyskutują produkcję szczepionek z przedstawicielami branży i zagłosują nad strategią dla turystyki.

Przed posłami kolejny pracowity tydzień  

Szczepionki

W czwartek Komisje Zdrowia i Badań Naukowych razem z przedstawicielami przemysłu rozważą sposoby na zwiększenie produkcji szczepionek na koronawirusa i usprawnienie dostaw.

W środę Komisja Handlu omówi środki UE dotyczące przejrzystości i zezwolenia na eksport szczepionek na koronawirusa.

Sprawdź na naszej osi czasu, jak UE walczy ze skutkami pandemii koronawirusa w 2021 roku.

Współpraca międzyparlamentarna

W poniedziałek eurodeputowani i posłowie z krajów UE, krajów kandydujących i krajów obserwujących będą rozmawiać o wyzwaniach gospodarczych, budżetowych i społecznych w wychodzeniu z pandemii koronawirusa.

Zrównoważona turystyka i transport morski

Turystyka jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych przez pandemię. W środę Komisja Transportu zagłosuje nad sprawozdaniem wzywającym do podjęcia środków dla wsparcia tego sektora w czasie kryzysu i sprawienia, aby turystyka stała się bardziej zrównoważona.

W czwartek Komisja zagłosuje nad sprawozdaniem proponującym środki dla wydajniejszego i czystszego transportu morskiego.

Dezinformacja i media społecznościowe

W poniedziałek europosłowie z Komisji Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne będą debatować z komisarzem Thierrym Bretonem i przedstawicielami NATO na temat środków przeciwdziałania obcej ingerencji i dezinformacji, w tym o ewentualnych uregulowaniach dotyczących mediów społecznościowych. Na lutowej sesji plenarnej europosłowie wezwali UE do wzmożenia wysiłków w kierunku uregulowania mediów społecznościowych przy jednoczesnej ochronie wolności wypowiedzi.

Kwestie cyfrowe

We wtorek Komisja Przemysłu zagłosuje nad raportem wzywającym do przyjęcia przepisów UE dotyczących danych, aby wspierać innowacyjność w Europie, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony danych. W środę Komisja Edukacji będzie głosować nad propozycjami kształtowania polityki edukacji cyfrowej, aby zapewnić dostosowanie edukacji UE do warunków panujących w czasie pandemii, do odbudowy po pandemii oraz cyfrowej i zielonej transformacji.

Prawo do aborcji i praworządność w Polsce

W środę Komisje Wolności Obywatelskich i Praw Kobiet przeprowadzą wysłuchanie w sprawie wpływu ataków na zdrowie seksualne i reprodukcyjne oraz prawa kobiet w Polsce oraz zbadają powiązanie z pogarszającą się sytuacją w zakresie praworządności w tym kraju. W listopadzie parlament stwierdził, że faktyczny zakaz aborcji w Polsce zagraża życiu kobiet.