InvestEU: program UE dla pobudzenia inwestycji 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

InvestEU to kolejne z działań UE na rzecz pobudzenia inwestycji w Europie, wsparcia odbudowy i przygotowania gospodarki na przyszłość.

Program InvestEU łączy instrumenty finansowe wspierające inwestycje o kluczowym znaczeniu dla wzrostu gospodarczego. Posłowie zatwierdzili InvestEU na lata 2021-2027 na sesji plenarnej 8-11 marca. Ten program jest następcą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych, ustanowionego w 2015 r. jako trzon tzw. planu Junckera pobudzającego inwestycje publiczne i prywatne w Europie.


Budowanie na sukcesie inwestycyjnym

Gdy Jean-Claude Juncker został wybrany na przewodniczącego Komisji Europejskiej w 2014 r., ogłosił plany wypełnienia luki w inwestycjach potrzebnych UE do przezwyciężenia skutków kryzysu finansowego i gospodarczego z 2008 roku.


Tak powstał Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych, którego ideą było wykorzystanie ograniczonych środków z budżetu UE do oferowania gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, aby mógł on podejmować bardziej ryzykowne projekty niż zazwyczaj, tym samym zachęcając innych inwestorów do zaangażowania.


Plan przekroczył swój cel, jakim było uruchomienie do końca 2020 r. 500 mld euro inwestycji publicznych i prywatnych na projekty w całej UE, ale kryzys koronawirusowy i długoterminowe cele UE w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji to nowe wyzwania.


Jak będzie działać InvestEU?

Nowy program ustanowi gwarancję UE w wysokości ok. 26,2 mld euro, która pozwoli partnerom inwestycyjnym na podjęcie większego ryzyka i wspieranie projektów, z których w innym przypadku mogliby zrezygnować. Głównym partnerem inwestycyjnym pozostanie Europejski Bank Inwestycyjny, ale bezpośredni dostęp do gwarancji UE będą miały również krajowe banki rozwoju w krajach UE oraz międzynarodowe instytucje finansowe.


Wspierając projekty, które przyciągną wielu innych inwestorów, program InvestEU powinien zmobilizować ponad 372 mld euro na inwestycje w całej UE, przyczyniając się do odbudowy po kryzysie i realizacji długoterminowych priorytetów UE.


Kraje UE będą również mogły przeznaczyć środki na InvestEU z otrzymanych funduszy strukturalnych lub z funduszy otrzymanych z Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który wspiera odbudowę po pandemii. „InvestEU jest elastycznym narzędziem umożliwiającym państwom członkowskim planowanie wykorzystania swoich funduszy, a nie tylko bycie użytkownikami końcowymi” powiedział współsprawozdawca Parlamentu José Manuel Fernandes (EPL, Portugalia) podczas debaty plenarnej 9 marca.

Zrównoważony rozwój, MŚP i innowacje

Gwarancja UE zostanie przeznaczona na cztery cele:

  • Zrównoważona infrastruktura: 9,9 mld euro
  • Badania, innowacje i cyfryzacja: 6,6 mld euro
  • MŚP: 6,9 mld euro
  • Inwestycje w cele społeczne i umiejętności: 2,8 mld euro

Co najmniej 30% inwestycji w ramach InvestEU powinno zostać przeznaczonych na realizację celów klimatycznych UE. Wszystkie cztery obszary polityki będą obejmowały projekty wspierające sprawiedliwe przejście do neutralności klimatycznej w UE. Wsparcie UE otrzymają tylko te projekty inwestycyjne, które nie będą powodować znaczących szkód dla środowiska.


Wsparcie dla innowacji i małych przedsiębiorstw to ważne aspekty programu InvestEU. W naszym wideo opowiadamy o tym, jak poprzedni program wsparł niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech, która wraz z amerykańskim gigantem farmaceutycznym Pfizer opracowała pierwszą zatwierdzoną w UE szczepionkę na COVID-19.


W negocjacjach z Radą eurodeputowani z Komisji Budżetowej oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej zapewnili, że wsparcie kapitałowe trafi do MŚP dotkniętych kryzysem COVID-19. Podczas debaty plenarnej współsprawozdawczyni Parlamentu i przewodnicząca Komisji Gospodarczej Irene Tinagli (S&D, Włochy) nazwała włączenie możliwości wsparcia kapitałowego dla MŚP „być może najważniejszym rezultatem, jaki osiągnęliśmy jako Parlament” w procesie decyzyjnym.