Podsumowanie sesji plenarnej: przyszłość Europy, EU4Health, wolność mediów 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Na sesji plenarnej w tym tygodniu posłowie uczcili Międzynarodowy Dzień Kobiet, przyjęli programy inwestycyjne i zdrowotne oraz utorowali drogę dla Konferencji o Przyszłości Europy.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Tuż przed otwarciem sesji plenarnej w poniedziałek w Parlamencie odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet, którego tematem przewodnim w tym roku był hołd dla kobiet na pierwszej linii walki z pandemią. Wśród różnych wydarzeń zorganizowanych przez Parlament znalazła się również rozmowa na żywo na Instagramie pomiędzy przewodniczącą parlamentarnej Komisji Praw Kobiet Evelyn Regner a polską top modelką i działaczką na rzecz praw kobiet Anją Rubik.

Konferencja o Przyszłości Europy

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i Rady UE podpisali wspólną deklarację kładącą podwaliny pod Konferencję o Przyszłości Europy. Konferencja będzie szansą dla obywateli na wzięcie aktywniejszego udziału w kształtowaniu przyszłych polityk i ambicji UE. W wydarzeniach będzie też można brać udział za pośrednictwem wielojęzycznej platformy cyfrowej. W niedawnym ogólnounijnym sondażu trzy czwarte Europejczyków wyraziło zdanie, że konferencja będzie miała pozytywny wpływ na demokrację w UE, a 51% chciałoby się w nią zaangażować.

EU4Health

Eurodeputowani przyjęli we wtorek nowy program dla zdrowia EU4Health z budżetem w wysokości 5,1 mld euro. Program lepiej przygotuje UE na poważne zagrożenia dla zdrowia, jednocześnie ułatwiając dostęp do przystępnych cenowo leków i wyrobów medycznych. Jedna piąta całkowitego budżetu zostanie przeznaczona na promocję zdrowia i zapobieganie chorobom.

Dowiedz się więcej o polityce zdrowotnej UE

InvestEU

Również we wtorek eurodeputowani przyjęli program InvestEU, który ma zmobilizować publiczne i prywatne inwestycje w wysokości ok. 400 miliardów euro. Ten nowy program ustanowi gwarancję UE o wartości ok. 26,2 mld euro, która pozwoli partnerom inwestycyjnym na podjęcie większego ryzyka i wspieranie projektów, które w innym przypadku mogliby zignorować. Co najmniej 30% inwestycji w ramach InvestEU powinno zostać przeznaczonych na realizację celów klimatycznych UE.

Należyta staranność i odpowiedzialność firm

W środę posłowie wezwali do przyjęcia nowego prawa UE, które pociągałoby firmy do odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w ich łańcuchu wartości. Firmy powinny odpowiadać za naruszenia praw człowieka, szkody dla środowiska lub dobrego zarządzania.

Opłata węglowa

Posłowie poparli pomysł mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), który mógłby obejmować opłatę za emisję dwutlenku węgla na import niektórych towarów z krajów trzecich o mniej rygorystycznych normach środowiskowych niż w UE, aby uniknąć „ucieczki emisji”.


Wolność mediów

Eurodeputowani wyrazili obawy dotyczące ataków na wolność mediów w Polsce, na Węgrzech i Słowenii podczas debaty w środę i wezwali Komisję Europejską do podjęcia dalszych działań w celu ochrony dziennikarzy w Europie i powstrzymania rządów przed bezkarnymi działaniami.


Praworządność

W czwartek posłowie zaapelowali do Komisji Europejskiej o niezwłoczne uruchomienie mechanizmu praworządności. Podkreślając szereg długotrwałych problemów i ciągłe pogarszanie się sytuacji w niektórych krajach, wezwali do podjęcia natychmiastowych działań, aby zapobiec dalszym szkodom dla budżetu i wartości UE.

UE jako strefa wolności LGBTIQ

W odpowiedzi na pogorszenie się sytuacji w zakresie praw osób LGBTIQ w niektórych krajach UE, posłowie ogłosili w czwartek UE „strefą wolności dla osób LGBTIQ”.

Prawo do pracy dla osób niepełnosprawnych

W rezolucji przyjętej w środę posłowie wzywają do wprowadzenia bardziej integracyjnych polityk, aby umożliwić osobom niepełnosprawnym równy dostęp do rynku pracy. Tylko 50% osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych.


Sprawy podatkowe

W środę eurodeputowani zarekomendowali zmiany dla projektu ustawy o opodatkowaniu sprzedaży za pośrednictwem platform internetowych, aby zmusić platformy do rejestracji w UE i zobowiązać organy podatkowe do wymiany informacji.


Eurodeputowani omówili również śledztwa w sprawie tzw. OpenLux dotyczące tego, jak ekosystem finansowy Luksemburga generuje unikanie opodatkowania w całej Europie i wezwali do egzekwowania istniejących przepisów i pilnego wprowadzenia nowych, takich jak raportowanie według krajów.