Przewodniczący Sassoli o wydarzeniach w Mińsku: reakcja musi być silna, natychmiastowa, wspólna 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

David Sassoli wezwał UE do zdecydowanej reakcji na przymusowe lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku w niedzielę i zażądał natychmiastowego uwolnienia zatrzymanych przez białoruskie władze.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli na specjalnym posiedzeniu przywódców UE Brukseli 24 i 25 maja 2021 r.  

W swoim przemówieniu do szefów państw i rządów UE na początku posiedzenia Rady Europejskiej 24 maja, Przewodniczący PE powiedział; „Niewątpliwie potrzebne jest międzynarodowe dochodzenie, aby sprawdzić, czy suwerenne państwo nie zagroziło transportowi lotniczemu i bezpieczeństwu pasażerów i czy doszło do naruszenia Konwencji chicagowskiej”. Konwencja chicagowska reguluje kwestie z zakresu prawa lotniczego,


„Nasza reakcja musi być silna, natychmiastowa i wspólna. Unia Europejska musi działać bez wahania i ukarać odpowiedzialne [za to] osoby. Dziś wieczorem spoczywa na Was wielka odpowiedzialność, aby pokazać, że Unia nie jest papierowym tygrysem ”.


W sprawie środków związanych ze zmianą klimatu David Sassoli ostrzegł, że nie można oczekiwać, że Parlament po prostu zatwierdzi konkluzje Rady Europejskiej: „Jeśli chodzi o nas, w Parlamencie pracujemy nad przyjęciem ambitnego pakietu klimatyczno-energetycznego przed wakacjami, ze wzmocnionym systemem wymiany emisji i bardziej ambitnymi celami w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej”.


Przewodniczący pochwalił niedawne porozumienie w sprawie europejskiego certyfikatu COVID-19, który ułatwi bezpieczne podróżowanie po Europie: „Dla Parlamentu zaświadczenie nie może być warunkiem swobodnego przepływu. Wyraźnie wskazaliśmy również, że nikt nie może być dyskryminowany ze względu na stan zdrowia lub wybory zdrowotne i chcemy, aby w certyfikacie znalazły się tylko niezbędne dane”.


Chociaż kampania szczepień w UE szybko postępuje, David Sassoli podkreślił znaczenie pomocy udzielanej poza granicami Unii poprzez eksport i dostarczanie szczepionek do krajów o niskich i średnich dochodach. Poparł również obowiązkowe udostępnianie licencji, aby pomóc zwiększyć produkcję w tych krajach.


W kwestii migracji stwierdził, że UE ma prawny i moralny obowiązek ratowania życia i dodał, że ludzie powinni mieć możliwość bezpiecznego przybycia do UE bez konieczności ryzykowania życia. Wezwał również do prawdziwej europejskiej polityki przyjmowania migrantów i odniósł się do rezolucji w tej spawie przyjętej przez Parlament w zeszłym tygodniu.