Podsumowanie sesji plenarnej: debata o stanie UE, Afganistan, zdrowie 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Na intensywnej sesji plenarnej posłowie omówili m.in. stan UE i sytuację w Afganistanie oraz zatwierdzili reformę niebieskiej karty UE i rezerwę na dostosowanie do brexitu.

Debata o stanie UE

W środę eurodeputowani wzięli pod lupę osiągnięcia Komisji Europejskiej i przedstawili obawy obywateli podczas corocznej debaty o stanie Unii Europejskiej w Strasburgu. W swoim przemówieniu, Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen nakreśliła drogę do wyjścia z największego od stu lat globalnego kryzysu zdrowotnego i najgłębszego od dziesięcioleci globalnego kryzysu gospodarczego.


Afganistan

We wtorek odbyła się ożywiona debata na temat reakcji UE na kryzys w Afganistanie. W rezolucji przyjętej w czwartek posłowie wezwali do zwiększenia pomocy humanitarnej i wdrożenia specjalnego programu wizowego dla afgańskich kobiet szukających ochrony przed talibami.


Usprawnienie współpracy w zakresie zdrowia

W szerszych ramach Europejskiej Unii Zdrowotnej, posłowie przyjęli wnioski w sprawie wzmocnienia Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz poprawy koordynacji UE w zakresie zagrożeń dla zdrowia.


Niebieska karta UE

Posłowie zatwierdzili w środę reformę systemu unijnej niebieskiej karty, aby ułatwić przyciągnięcie wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza UE. Bardziej elastyczne kryteria obejmują obniżenie progu wynagrodzenia i skrócenie okresu wymaganej umowy. Nowe przepisy mają również ułatwić przemieszczanie się w obrębie UE i połączenie z rodziną.


Rezerwa na dostosowanie do brexitu

Również w środę Parlament zatwierdził fundusz na dostosowanie do brexitu o wartości 5 mld euro, który ma złagodzić skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.


Wolność mediów i praworządność w Polsce

Posłowie skrytykowali projekt nowych przepisów o radiofonii i telewizji w Polsce, które mogą zagrozić pluralizmowi mediów, a także najnowsze wyzwanie prawne wobec zasad i wartości UE w tym kraju. (Czwartek)


LGBTIQ

We wtorek Parlament Europejski wezwał do uznania małżeństw i związków partnerskich osób tej samej płci w całej UE. Posłowie stwierdzili, że osoby LGBTIQ powinny móc w pełni korzystać ze swoich podstawowych praw, takich jak swoboda przemieszczania się i prawa rodzin, w całej UE.


Stosunki UE-Rosja i Chiny

Parlament odrzucił agresywną rosyjską politykę w rezolucji przyjętej w czwartek i wezwał do utworzenia nowej strategii UE wspierającej tendencje prodemokratyczne w tym kraju.

W przyjętym tego samego dnia sprawozdaniu na temat stosunków UE-Chiny posłowie stwierdzili, że UE powinna nadal rozmawiać z Chinami o globalnych wyzwaniach, takich jak zmiana klimatu i kryzysy zdrowotne, ale jednocześnie potępiać systemowe naruszenia praw człowieka i dezinformację.


W stronę końca testów na zwierzętach

Chociaż Parlament zdaje sobie sprawę, że testy na zwierzętach przyczyniły się do postępu w badaniach i medycynie, także w kwestii szczepionek, wzywa do opracowania ogólnounijnego planu działania na rzecz stopniowego zaprzestania wykorzystywania zwierząt do badań i testów.

Przemoc ze względu na płeć jako nowy obszar przestępczości

Posłowie wezwali KE do włączenia przemocy ze względu na płeć do prawa UE jako nowego obszaru przestępczości, aby usprawnić reakcję na wszelke formy przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć.