Czego oczekują francuscy posłowie od prezydencji ich kraju w Radzie? 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

1 stycznia Francja objęła rotacyjne przewodnictwo w Radzie UE. Dowiedz się więcej o oczekiwaniach francuskich europosłów na najbliższe pół roku.

Logo francuskiej prezydencji w Radzie UE  

W środę, 19 stycznia, prezydent Francji Emmanuel Macron omówi z posłami do PE strategię polityczną i priorytety prezydencji w Radzie. Zapraszamy do oglądania debaty na żywo od godz. 11.30.

Francja zapowiada, że będzie działać na rzecz silniejszej i bardziej suwerennej Europy. Będzie również dążyć do przekonania Europejczyków do tego, że wspólna reakcja jest najlepszym sposobem na sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoimy.


Niektóre z priorytetów francuskiej prezydencji to:

  • Zielona transformacja
  • Regulacja ekonomiczna i odpowiedzialność platform cyfrowych
  • Europa socjalna

Priorytety francuskiej prezydencji w Radzie UE

Zapytaliśmy francuskich europosłów, czego oczekują od prezydencji swojego kraju. Oto ich odpowiedzi:

François-Xavier Bellamy (EPL) powiedział, że biorąc pod uwagę wybory prezydenckie we Francji, które odbędą się wiosną, konieczne byłoby, aby rząd zwrócił się o przesunięcie francuskiej prezydencji: „W każdym razie, francuska prezydencja nie powinna być ćwiczeniem komunikacyjnym, ale realizacją dwóch lub trzech jasno określonych priorytetów, aby osiągnąć jeden cel: poprawę naszych słabych punktów". Według niego, prezydencja powinna skupić się na trzech konkretnych planach: „naszych dostawach energii, mechanizmie dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 i reformie europejskiej polityki migracyjnej".


Francuska prezydencja powinna kierować się w swoich działaniach potrzebą sprawiedliwości społecznej i klimatycznej, stwierdziła Sylvie Guillaume z Grupy Socjalistów i Demokratów. Oczekuje ona w szczególności, że Francja przedstawi w Radzie pakiet legislacyjnych działań na rzecz klimatu „Gotowi na 55" oraz że uda się osiągnąć porozumienie między instytucjami w sprawie europejskiej dyrektywy o płacy minimalnej. Odnośnie Konferencji w sprawie przyszłości Europy, kolejnego priorytetu francuskiej prezydencji, europosłanka Guillaume chciałaby, aby „nadano jej konkluzjom prawdziwej wagi, 'bez filtra', nawet jeśli oznacza to konieczność zmiany traktatów".


Dla Marie-Pierre Vedrenne (Renew), jednym z pierwszych priorytetów francuskiej prezydencji będzie zapewnienie innowacyjnego, sprawiedliwego społecznie i odpowiedzialnego ekonomicznie ożywienia gospodarczego. Eurodeputowana Vedrenne uważa też, że ta prezydencja powinna być okazją do pracy na rzecz zjednoczonej Europy, która nie idzie na kompromis w kwestii wartości. „Musimy wzmocnić Europę, która chroni, która broni swojej wizji świata i która wzmacnia poczucie przynależności" powiedziała.

David Cormand i Michèle Rivasi z grupy Zielonych/WSE: „Naszym obowiązkiem jest przywrócenie Unii Europejskiej na właściwe tory w zakresie praworządności, aby bronić podstawowych praw wszystkich i je chronić". Stwierdzili też, że kryzys klimatyczny i ochrona środowiska powinny być priorytetami dla UE i francuskiej prezydencji: „W obliczu kryzysów ekologicznych, społecznych i demokratycznych Francja będzie musiała ponownie wzmocnić ambicje Europy i znaleźć rozwiązania kładące kres blokadom, które zbyt często paraliżują UE."

Jordan Bardella (ID) oczekuje, że francuska prezydencja zreformuje strefę Schengen, zastrzegając swobodę przemieszczania się wyłącznie dla obywateli europejskich. Jego zdaniem, ataki terrorystyczne dokonane przez islamskich terrorystów, którym udało się wjechać na terytorium UE i którzy mogli przekraczać granice wewnątrz strefy Schengen, pokazują, jak słaby jest system swobodnego przemieszczania się. Francuska prezydencja „powinna być okazją do wprowadzenia w końcu odważnych reform, na które czekają Francuzi i wszystkie narody Europy" powiedział Bardella.

Manon Aubry (Lewica) stwierdziła: „Francuska prezydencja powinna być całkowicie skoncentrowana na dwóch najpilniejszych priorytetach naszych czasów: kryzysie klimatycznym i wzroście nierówności". Powiedziała, że Francja powinna „naciskać na bardziej ambitny Zielony Ład i bronić go, walczyć o prawdziwą europejską płacę minimalną i naciskać na całkowitą transformację obecnych ram zarządzania gospodarką". Aubry dodała, że odpowiedzialność korporacyjna jest istotnym tematem, w którym należy poczynić postępy podczas prezydencji.


Francja przejmuje rotacyjne przewodnictwo w Radzie od Słowenii. Sprawuje je po raz trzynasty. Następnym krajem będą Czechy, które będą sprawować tę funkcję od 1 lipca 2022 r.

Francja będzie sprawować prezydencję Rady przez pierwsze sześć miesięcy 2022 roku