Podsumowanie sesji plenarnej: Ukraina, Konferencja w sprawie przyszłości Europy, sztuczna inteligencja 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie dyskutowali o wpływie na UE rosyjskiej wojny na Ukrainie, wezwali do reformy sposobu przeprowadzania wyborów europejskich oraz omówili gotowość UE na cyberataki.

Ukraina

W środę odbyła się debata z udziałem Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Europosłowie dyskutowali o społecznych i gospodarczych konsekwencjach dla UE rosyjskiej wojny na Ukrainie. Posłowie wezwali do wspólnego wsparcia obywateli i przedsiębiorstw UE dotkniętych wojną.

W czwartek posłowie wezwali UE do ochrony ukraińskich uchodźczyń przed przemocą, a w osobnej rezolucji zażądali od Rosji zwrotu skradzionych samolotów.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy

Po roku spotkań i dyskutowania na temat pomysłów, Konferencja w sprawie Przyszłości Europy przedstawi swoje propozycje zmian dla UE podczas wydarzenia zamykającego Konferencję 9 maja. Aby można było wprowadzić te zmiany, Posłowie wezwali do zmian traktatów UE.


Premier Włoch Mario Draghi odwiedził Parlament we wtorek. Podczas debaty plenarnej z posłami podkreślił konieczność zreformowania UE w celu zagwarantowania trwałego wzrostu gospodarczego i transformacji.


Zmiany w przeprowadzaniu wyborów europejskich

We wtorek Parlament przyjął propozycję reformy zasad przeprowadzania wyborów europejskich. Zmiany te pozwolą wyborcom nie tylko wybrać swojego kandydata do Parlamentu Europejskiego, ale także poprzeć europejską partię polityczną i kandydata na przewodniczącego/cą Komisji Europejskiej.


Uniwersalna ładowarka

W środę Parlament przyjął swoje stanowisko w sprawie wprowadzenia uniwersalnej ładowarki i jest gotowy do rozpoczęcia negocjacji z rządami państw UE. Nowe przepisy mają pomóc zmniejszyć ilość e-odpadów poprzez ustanowienie portu USB-C nowym standardem ładowania urządzeń przenośnych w UE.

Sztuczna inteligencja

UE nie nadąża za rozwojem, badaniami i inwestycjami w zakresie sztucznej inteligencji i musi zwiększyć swoje wysiłki - ostrzega przyjęte we wtorek sprawozdanie końcowe specjalnej Komisji Parlamentu Europejskiego ds. Sztucznej Inteligencji w Epoce Cyfrowej.

Parlamentarna komisja stwierdziła, że UE musi ustanowić światowe standardy w zakresie sztucznej inteligencji i uwolnić jej potencjał, aby sprostać wyzwaniom w dziedzinie zdrowia, środowiska i zmiany klimatu. Zaproponowała również plan działania w zakresie sztucznej inteligencji do 2030 roku.

Gotowość UE na cyberataki

W związku z setkami cyberataków na Ukrainę od czasu inwazji Rosji, posłowie debatowali nad możliwościami obrony cybernetycznej UE i podkreślili potrzebę zwiększenia jej odporności na hybrydowe działania wojenne Kremla.

Szkodliwe substancje chemiczne w odpadach

Aby stworzyć w UE gospodarkę o obiegu zamkniętym wolną od toksyn, posłowie zatwierdzili nowe przepisy ograniczające ilość trwałych zanieczyszczeń organicznych dozwolonych w produktach i w łańcuchu recyklingu.

Zagrożenia dla bezpieczeństwa dziennikarzy i wolności mediów

We wtorek, z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy, posłowie dyskutowali o zagrożeniach dla bezpieczeństwa dziennikarzy i wolności mediów. Parlament oficjalnie ogłosił również zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Nagrody Dziennikarskiej im. Daphne Caruany Galizii. Nagroda ta jest przyznawana za wybitne osiągnięcia dziennikarskie, które promują lub bronią podstawowych zasad i wartości UE.

Przedłużenie obowiązywania zaświadczenia COVID

Parlament poparł przedłużenie ważności unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID do czerwca 2023 r., ale po sześciu miesiącach chce dokonać przeglądu. Negocjacje z Radą w celu uzgodnienia przedłużenia mogą rozpocząć się natychmiast.

Absolutorium budżetowe

Parlament zatwierdził w środę budżety na 2020 rok większości organów UE, z wyjątkiem unijnej agencji kontroli granic Frontex, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Rady. Udzielenie absolutorium agencji Frontex zostało wstrzymane do czasu udostępnienia pełnego sprawozdania z dochodzenia przeprowadzonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Również, jak to ma miejsce już od ponad dziesięciu lat, posłowie odłożyli udzielenie absolutorium Radzie z powodu braku współpracy.