Wsparcie UE dla Mołdawii 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

Prezydent Mołdawii przemawiała w Parlamencie Europejskim 18 maja na temat sytuacji w jej kraju. Dowiedz się, jak UE wspiera Mołdawię, zwłaszcza po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Prezydent Mołdawii Maia Sandu przemawiała w Parlamencie Europejskim w sprawie wojny na Ukrainie i jej konsekwencji.  

Prezydent Mołdawii w Parlamencie Europejskim

Prezydent Mołdawii Maia Sandu przemawiała w Parlamencie Europejski na temat wojny w Ukrainie i jej wpływu na jej kraj, który przyjął znaczną liczbę ukraińskich uchodźców.

Witając Prezydent Mołdawii, Przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola pochwaliła jej kraj za przyjęcie ukraińskich uchodźców i powiedziała, że Parlament popiera wniosek Mołdawii o przystąpienie do UE: „Wiemy, że Mołdawia patrzy na nas z poczuciem celu. Każdy kraj musi podążać własną ścieżką, w swoim czasie, ale nie możemy bać się wykorzystać potęgi Europy, by poprawić jakość życia ludzi, by zmienić życie pokoleń. Dlatego też Unia Europejska musi wysłać jasny i zdecydowany komunikat, że doceniamy europejskie aspiracje Mołdawii oraz wasze wysiłki we wdrażaniu kluczowych reform, które zbliżają wasz kraj do nas. Mołdawia należy do europejskiej rodziny".

„Prawie pół miliona Ukraińców przekroczyło naszą granicę, a około 90 000 wciąż jest z nami, goszczonych przez moich współobywateli o wielkim sercu” powiedziała Prezydent Sandu posłom do PE. „Połowa tych uchodźców to dzieci, co stanowi 10% ogólnej liczby dzieci w kraju.”

Zaapelowała o poparcie dla starań Mołdawii o członkostwo w UE: „Proszę o zwiększenie unijnego poparcia dla Mołdawii ze względu na Mołdawian, którzy chcą zachować swoją demokrację i wolność, ale także ze względu na Europę, aby miała w swoim wschodnim sąsiedztwie stabilnego, przewidywalnego i niezawodnego partnera przyczyniającego się do pokoju.


„Nasza niepodległość, pokojowy rozwój, reformy gospodarcze i polityczne muszą mieć podporę, a tą podporą jest jasna perspektywa przystąpienia do UE, status kraju kandydującego.”

Istniejąca współpraca

UE i Mołdawię łączą bliskie więzi. W 2014 r. zawarły układ o stowarzyszeniu oraz pogłębioną i kompleksową umowę handlową, która weszła w życie w 2016 roku. UE jest największym partnerem handlowym Mołdawii.

Wniosek o członkostwo w UE

3 marca 2022 r. Mołdawia złożyła formalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej, w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę.


W rezolucji przyjętej 5 maja tego roku Parlament z zadowoleniem przyjął formalny wniosek Mołdawii o członkostwo w UE i stwierdził, że UE powinna przyznać jej status kraju kandydującego. 19 maja posłowie przyjęli rezolucję wzywającą UE do udzielenia większego wsparcia strategicznego Mołdawii po złożeniu przez nią wniosku o członkostwo w UE.

UE i Mołdawię łączą bliskie więzi.  

Wojna w Ukrainie

Mołdawia znacznie ucierpiała w wyniku rosyjskiej wojny z Ukrainą. Od początku inwazji przybyło tam prawie pół miliona ukraińskich uchodźców, z czego około 90 000 pozostaje w kraju.


24 marca Parlament wyraził zgodę na wsparcie operacyjne Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) dla Mołdawii, w tym na jej granicach z Ukrainą. Tego samego dnia eurodeputowani zgodzili się również na udzielenie Mołdawii 150 mln euro pomocy makrofinansowej na pokrycie części jej potrzeb w zakresie finansowania zewnętrznego. Wkrótce potem delegacja Parlamentu Europejskiego udała się do Mołdawii, aby ocenić sytuację na miejscu.

Wojna w Ukrainie spowodowała też straty w handlu oraz wzrost cen energii i transportu w Mołdawii.

W rezolucji przyjętej 5 maja, posłowie wezwali UE do udzielenia Mołdawii większego wsparcia, np. poprzez nową pomoc makrofinansową, dalsze środki liberalizacji transportu i handlu oraz dalsze wsparcie dla zarządzania migracją i dla działań humanitarnych.


Naddniestrze

Niepokój budzi również sytuacja bezpieczeństwa w Naddniestrzu, wspieranym przez Rosję regionie separatystycznym na granicy mołdawsko-ukraińskiej, gdzie w kwietniu odnotowano kilka 'incydentów naruszających bezpieczeństwo'. Mołdawskie władze określiły je jako prowokację mającą na celu destabilizację regionu.

5 maja eurodeputowani uznali te incydenty za niebezpieczne działania prowokujące w bardzo niestabilnej sytuacji. Parlament potwierdził również swoje poparcie dla „kompleksowego, pokojowego i trwałego politycznego rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego", tj. opartego na suwerenności i integralności terytorialnej Mołdawii w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, przy jednoczesnym usunięciu stacjonujących tam sił rosyjskich.