Posłowie chwalą jedność w sprawie Brexitu i wzywają do gruntownej reformy UE 

Komunikat prasowy 
Sesja plenarna 
 
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie debatowali w sprawie ustaleń Rady Europejskiej na temat Brexitu  

Posłowie z zadowoleniem odnotowali jednomyślność 27 państw i instytucji Unii w sprawie Brexitu. Chcieliby, aby ta postawa stanowiła tez punkt wyjścia dla głębokiej i pilnej reformy UE, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawił w Parlamencie wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie Brexitu przyjęte przez państwa członkowskie na szczycie UE 29 kwietnia. Z zadowoleniem odnotował zbieżność porozumienia zawartego w Radzie Europejskiej z przyjętym wcześniej stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Określone w ten sposób zasady i margines negocjacyjny powinny stać się podstawą mandatu negocjacyjnego, który - jak przypomniał Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej (prowadzącej negocjacje w imieniu UE) - zostanie przyjęty przez Radę 22 maja.


Większość mówców, podobnie jak główny unijny negocjator Michel Barnier, podkreśliła jedność jaka w sprawie Brexitu panuje między instytucjami UE i między 27 państwami członkowskimi przekonanymi o konieczności wspólnego działania w celu osiągnięcia zrównoważonego porozumienia z Wielką Brytanią.


Motywem przewodnim debaty były podstawowe zasady, którym mają być podporządkowane negocjacje:

  • negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między UE i Wielką Brytanią nie będą mogły się rozpocząć dopóki nie zostaną poczynione „znaczące postępy” w rokowaniach na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE;
  • priorytetem jest zagwarantowanie praw obywateli Unii, których mogą dotknąć skutki brytyjskiej decyzji o opuszczeniu UE;
  • zachowanie zdobyczy procesu pokojowego w Irlandii Północnej (w tym brak fizycznej granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną);
  • zapewnienie dochowania przez Zjednoczone Królestwo wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z członkostwa w UE.

Michel Barnier zwrócił uwagę na konieczność przejrzystości negocjacji. Zaczyną się one po brytyjskich wyborach w dniu 8 czerwca.


Większość posłów podkreśliła, że równocześnie z negocjowaniem „uporządkowanego” wystąpienia Wielkiej Brytanii, Unia powinna przystąpić do wewnętrznej reformy UE. Powinna ona posłużyć do rozwiązania problemów obywateli i sprawić, że staną się bardziej świadomi korzyści płynących z integracji europejskiej. Kapitał wzajemnego zaufania i jednomyślności w sprawie Brexitu powinien zostać wykorzystany również do przeprowadzenia niezwłocznych reform.


Poparcie Brexitu przez Brytyjczyków, ale też wzrost populizmu w niektórych krajach Unii, w szczególności we Francji i Holandii, powinny stanowić lekcję dla europejskich decydentów, uznało wielu parlamentarzystów. Ostatnie zwycięstwa wyborcze partii proeuropejskich zostały przez nich odnotowane z satysfakcją, ale jednocześnie wielu przestrzegało przed triumfalizmem, bo „populizmy i nacjonalizmy nie umarły.” Posłowie podkreślali, że bardziej niż kiedykolwiek należy pilnie wsłuchać się w głosy Europejczyków i tak zarysować przyszłe kontury ustrojowe UE, aby spełnić ich oczekiwania w dziedzinie standardów środowiskowych i społecznych w kontekście globalizacji, odnośnie organizacji rynku pracy, wyzwań technologicznych, podatków, bezpieczeństwa obywateli.Nagrania wideo wystąpień przedstawicieli Rady, Komisji i grup politycznych Parlamentu:

Donald TUSK, Rada Europejska


Jean-Claude JUNCKER, Komisja Europejska


Manfred WEBER (EPP, DE)


Roberto GUALTIERI (S&D, IT)


Raffaele FITTO (ECR, IT)


Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)


Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)


Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE)


Nigel FARAGE (EFDD, UK)


Marcel de GRAAFF (ENF, NL)


Wystąpienia końcowe:


Michel BARNIER (część 1)


Michel BARNIER (część 2)


Donald TUSK

 

Kod procedury: 2017/2593(RSP)

Procedura: Oświadczenia Rady i Komisji

#euco, #Brexit @eucopresident