Leki weterynaryjne: kolejny krok w walce z opornością na antybiotyki 

Ostatnia aktualizacja: 
 
Opublikowano:   
 

Udostępnij tę stronę: 

Posłowie do PE głosowali w sprawie nowych przepisów mających na celu ograniczenie stosowania antybiotyków w rolnictwie w celu ochrony żywności przed bakteriami lekoopornymi.

Posłowie do PE głosowali w czwartek 25 października nad nowym rozporządzeniem w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się oporności na antybiotyki ze zwierząt na ludzi oraz zapewnić, że konsumenci nie będą narażeni na pozostałości antybiotyków w produktach spożywczych, a także aby upewnić się, że antybiotyki pozostają skuteczne w walce z zakażeniami. Za prowadzenie wniosku przez procedury Parlamentu odpowiada francuska posłanka z grupy PPE Françoise Grossetête.


Ograniczenie stosowania antybiotyków

Zgodnie z nowymi przepisami, zapobiegawcze stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych będzie ograniczone do pojedynczych zwierząt i będzie dozwolone tylko w przypadkach uzasadnionych przez lekarza weterynarii i w razie występowania ryzyka zakażenia. Leczenie zbiorowe – leczenie wszystkich zwierząt w grupie, gdy tylko jedno z nich jest chore – będzie dozwolone tylko wtedy, gdy nie istnieją odpowiednie rozwiązania alternatywne i po odpowiednim uzasadnieniu przez lekarza weterynarii.


Niektóre środki przeciwdrobnoustrojowe będą zastrzeżone do leczenia ludzi.


Nowe przepisy zakazują wykorzystywania leków weterynaryjnych do zrekompensowania złych warunków hodowli zwierząt lub do przyspieszenia wzrostu zwierząt.

Jakie są przyczyny oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe? 
  • Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe oznacza zdolność mikroorganizmów i wirusów, takich jak bakterie i wirusy, do przeciwstawienia się działaniu co najmniej jednego ze środków przeciwdrobnoustrojowych. 
  • Najczęstszymi przyczynami występowania i rozprzestrzeniania się oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe są nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków oraz przekazywanie opornych mikroorganizmów. 

Unijne normy dotyczące przywozu

Przy przywozie produktów spożywczych do UE partnerzy handlowi będą musieli przestrzegać unijnych norm dotyczących stosowania antybiotyków.


Promowanie innowacji

Zachęcać się będzie do badań nad nowymi środkami przeciwdrobnoustrojowymi w celu zwiększenia konkurencyjności w sektorze weterynaryjnych produktów leczniczych oraz zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.


Pasza lecznicza

Przepisy dotyczące weterynaryjnych produktów leczniczych są ściśle powiązane z innym rozporządzeniem dotyczącym zakazu profilaktycznego i zbiorowego stosowania antybiotyków w paszy leczniczej, w sprawie którego posłowie do PE będą głosować również w dniu 25 października. Ponadto recepty na paszę leczniczą będą musiały być wystawiane przez lekarzy weterynarii po przeprowadzeniu odpowiedniego badania. Za przeprowadzenie tego wniosku przez procedury Parlamentu odpowiada hiszpańska posłanka z grupy S&D Clara Eugenia Aguilera García.


Co dalej

Nowe przepisy wejdą w życie do końca 2021 roku.


Dowiedz się, co poza tym proponują posłowie do PE w celu zwalczania oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe

Przeczytaj również nasz artykuł z przeglądem działań UE w kierunku poprawy zdrowia publicznego oraz dowiedz się więcej o przepisach UE o dobrostanie zwierząt